Is inschrijving in het centraal levenstestamentenregister verplicht?

Is inschrijving in het centraal levenstestamentenregister verplicht?

De inschrijving in het levenstestamentenregister (CLTR) is facultatief en dus niet verplicht. Bij de inschrijving kan er aangegeven worden dat er ook een volmacht van medische aard is gegeven. Mocht er geen inschrijving blijken, dan kan er nog wel een volmacht getekend zijn. Mocht iemand zich melden met een volmacht, dan is het zaak om de notaris die de akte heeft opgemaakt, te vragen of de volmacht misschien herroepen is. Daarbij kan er ook inzage in het CLTR worden gedaan.