Wat is de nieuwe maximale duur van de alimentatie vanaf 2020?

Wat is de nieuwe maximale duur van de alimentatie vanaf 2020?

Het uitgangspunt is dat de alimentatieduur gelijk is aan de helft van het huwelijk met een maximum van 5 jaar (1:157 BW tekst vanaf 2020). Er zijn een aantal uitzondering geformuleerd op dit uitgangspunt waardoor de alimentatieduur toch lager is dan vijf jaar. Dit geldt voor mensen die meer dan vijftien jaar gehuwd zijn en scheiden bij een leeftijd die 10 jaar onder de AOW leeftijd ligt. Voor deze groep geldt een maximum van 10 jaar. Voor mensen die voor 1-1-1970 zijn geboren en een huwelijk hebben dat langer dan vijftien jaar heeft stand gehouden geldt ook deze 10 jaars termijn. Zijn er kinderen geboren uit het huwelijk dan eindigt de alimentatieverplichting pas als alle kinderen ouder zijn dan twaalf jaar. De langste termijn zal gelden. De wetgeving gaat in na 1-1-2020.