Wat is een redelijke termijn stellen voor een beroep op de legitieme?

Wat is een redelijke termijn stellen voor een beroep op de legitieme?

Een beroep op de legitieme vervalt binnen vijf jaar na het overlijden. Daarnaast kan het kind dat een beroep toekomt op de legitieme een redelijke termijn gesteld worden waarbinnen hij moet reageren (4:85 lid 1 BW). In de rechtspraak zijn er voor zover ons bekend geen termijnen genoemd als redelijke termijn. Als je een termijn van 3 weken wordt gesteld, weet je niet of een rechter dat redelijk acht in de gegeven situatie. Echter wil je voorkomen dat die vraag aan de rechter zal worden voorgelegd. Reageer dus in ieder geval dat de termijn te kort is en geef aan hoeveel tijd je nog nodig hebt of vraag om een redelijke termijn. Duidelijk is wel dat als je niet reageert binnen een redelijke termijn je geen beroep meer toekomt op de legitieme ookal is deze nog binnen de vijfjaarsperiode.