Kadaster: vanaf 2015 geen kosten inschrijving verklaring van erfrecht

Kadaster: vanaf 2015 geen kosten inschrijving verklaring van erfrecht

Met ingang van 1-1-2015 rekent het Kadaster geen kosten meer voor de inschrijving van een verklaring van erfrecht. Hiermee wil het Kadaster een belemmering wegnemen voor de erfgenamen om de verklaring van erfrecht in te laten schrijven. Hiermee hoopt het Kadaster de betrouwbaarheid van het register te verbeteren. Hierdoor wordt de rechtszekerheid verder bevorderd.

Als iemand komt te overlijden, krijgen de erfgenamen de bezittingen en schulden. Wie erfgenaam is en voor welk deel blijkt uit de verklaring van erfrecht. Daarnaast staat er in de verklaring wie de erfenis afhandelt namens de erfgenamen. Dit kan een gevolmachtigde zijn of een executeur.

Bezat de overledene een huis, stuk grond of geregistreerde boot? Dan is het verstandig de verklaring van erfrecht door ons in te laten schrijven bij het Kadaster. Het Kadaster zet de op naam van de overledene geregistreerde eigendommen over op naam van de erfgenamen. Iedereen die daarna de registratie van het Kadaster raadpleegt, kan zo zien wie de eigenaar is.

Verklaring van executele

Het is ook mogelijk om een verklaring van executele in te laten schrijven in het Kadaster. Hiermee is vanuit het register in een oogopslag duidelijk dat de erfgenamen niet bevoegd zijn om het registergoed te verkopen zolang de executele nog loopt.

Bron: Kadaster

Verklaring van erfrecht nodig zonder gedoe? En geen zin in hoge kosten en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via VanDeNotaris.nl. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. De kosten zijn € 300,- inclusief nalatenschapsvolmachten en btw (exclusief gemeentelijke kosten) voor een verklaring met maximaal 3 erfgenamen die zuiver aanvaarden. Wil je dat wij de verklaring van erfrecht inschrijven in het Kadaster dan komen er € 50,- administratiekosten bij. Dit doen wij dan in 2015.