Kan ik achterhalen of iemand een testament heeft die nog niet is overleden?

Nee, alleen degene die zelf het testament heeft opgesteld, kan dit via een notaris achterhalen. Als je twijfelt of je zelf ooit een testament hebt opgesteld, dan kan je een verzoek indienen bij het Centraal testamentenregister (CTR). Je moet dit doen via een notaris . Je kan ook persoonlijk naar het CTR in Den Haag toe gaan met een geldig legitimatiebewijs.