Kun je trouwen als je in de schuldsanering zit?

Kun je trouwen als je in de schuldsanering zit?

Ja, je kan als saniet trouwen als je in de schuldsanering zit. Als je in de schuldsanering zit, verlies je de bevoegdheid om over je vermogen te beschikken en feitelijke handelingen te verrichten. Je blijft ondanks de schuldsanering wel zelfstandig bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen ((bijv. trouwen) art. 297 lid 1 Fw). Toestemming van de WSNP-bewindvoerder voor het huwelijk is niet vereist. Je moet het voornemen om te trouwen melden aan je WSNP-bewindvoerder. Je hebt immers een informatieplicht om relevante feiten/voornemens met betrekking tot de eigen vermogenspositie te melden aan de WSNP-bewindvoerder. Als de saniet niet voldoet aan deze informatieplicht kan dat nadelige gevolg hebben. De schuldsanering kan namelijk worden  stopgezet zonder kwijtschelding van de schulden (art. 350 lid 1 en 3 Fw). Heeft je WSNP-bewindvoerder bezwaar dan is het verstandig om je huwelijk uit te stellen totdat de schuldsanering beëindigd is. Mag je wel trouwen dan is een gemeenschap van goederen geen goed idee voor je nieuwe partner.  Huwelijkse voorwaarden met een koude uitsluiting zorgt ervoor dat het vermogen gescheiden blijft en er geen nieuwe schuldenlast ontstaat bij echtscheiding/overlijden.

Je huwelijkse voorwaarden online regelen? En geen zin in hoge kosten? Vraag dan je voorwaarden aan via VanDeNotaris.nl. Wij leggen je de gevolgen van het huwelijk of een geregistreerd partnerschap rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier huwelijkse voorwaarden online.