Levenstestament voorkomt meerderjarigen bewind

Levenstestament voorkomt meerderjarigen bewind

De aanwezigheid van een levenstestament, die is opgemaakt toen de volmachtgever nog voldoende helder van geest was, staat in beginsel in de weg aan het uitspreken van een bewind aldus de kantonrechter te Den Bosch. De twee zoons hadden de kantonrechter verzocht om een meerderjarigen bewind uit te spreken. Als het bewind wordt toegewezen, dan vervalt het levenstestament waarin de dochters als gevolmachtigden waren benoemd.

Verklaring notaris

Gezien de verklaring van de notarisheeft de kantonrechter geen reden te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van rechthebbende ten tijde van het opmaken van het levenstestament. De notaris die het levenstestament in oktober 2013 op verzoek van rechthebbende heeft opgesteld heeft bij brief het volgende verklaard:

“Voor de wilsbekwaamheid van de volmachtgever ten tijde van de besprekingen over en ondertekening van deze volmacht, sta ik als notaris in. Naast mijn eigen waarnemingen heb ik in mijn dossier ook een gelijkluidende verklaring van een onafhankelijke geriater die de volmachtgever kort daarvoor heeft gezien. Ik heb de volmachtgever ook op 21 augustus 2014 uitgebreid gesproken in het verzorgingstehuis waar hij woont.”

De Kantonrechter oordeelde dat gezien de verklaring van de notaris die een notarieel levenstestament opstelde voor zijn cliënt, de kantonrechter geen reden tot twijfel had dat deze cliënt zeer bewust twee dochters in zijn levenstestament als haar gemachtigden heeft aangesteld.

Afwijzen bewind

Voor de kantonrechter is voldoende aannemelijk geworden dat rechthebbende thans als gevolg van zijn lichamelijke en geestelijke toestand niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen waar te nemen. Rechthebbende heeft een volledige volmacht gegeven aan zijn dochters. Gelet op deze volmacht is er in beginsel geen reden om bewind uit te spreken. Er zijn omstandigheden denkbaar waaronder het, ondanks een volledige volmacht, wel aangewezen is om bewind uit te spreken. Van dergelijke omstandigheden is niet gebleken. Dat de onderlinge verhoudingen tussen de kinderen van rechthebbende verstoord zijn acht de kantonrechter onvoldoende grond om een bewind in te stellen. De Kantonrechter wijst het verzoek tot instelling van bewind af.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant 16 maart 2015, nr 3276506, ECLI:NL:RBOBR:2015:1548

Levenstestament nodig? Vraag je levenstestament aan via VanDeNotaris.nl. Je regelt online wat er in je levenstestament komt en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het online aanvraagformulier voor een levenstestament: aanvraagformulier levenstestament online.  Je hebt al een levenstestament vanaf € 395,- inclusief btw recherches en inschrijving in het centraal levenstestamenten register (CLTR).