Machtiging voor verkoop en levering woning door bewindvoerder.

Machtiging voor verkoop en levering woning door bewindvoerder.

Bij meerderjarigen bewind heeft de bewindvoerder de toestemming nodig van de rechthebbende of als deze niet gegeven kan worden een machtiging van de kantonrechter nodig voor de verkoop en levering van een woning. In de wet staat anders dan bij minderjarigen bewind dat “bij beschikken en aangaan van overeenkomsten tot beschikking over een onder het bewind staand goed” een toestemming/machtiging nodig is. Als er nu een machtiging is gegeven op de koopovereenkomst dient er dan ook nog een machtiging gegeven te worden m.b.t. de leveringsakte? Volgens het bewindsbureau is dat niet het geval. E.e.a. wordt bevestigd in deze uitspraak (ECLI:NL:RBMAA:2010:BM0784).