Mag een notaris het feitelijke adres opnemen in een testament?

Mag een notaris het feitelijke adres opnemen in een testament?

Mag een notaris het feitelijke adres opnemen in een testament in plaats van het adres uit de gemeentelijke basisadministratie? Aangezien er geen rechtsregel is die voorschrijft dat een testament het meest recente adres uit de gemeentelijke basisadministratie dient te bevatten en er evenmin een rechtsregel is die zich verzet tegen het opnemen van het verblijfadres van erflater mag de notaris ook het feitelijke adres opnemen.

Bron: Kamer voor het Notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden