Meerdere schenkingen in een akte worden in een keer belast

Meerdere schenkingen in een akte worden in een keer belast

Een repeterende schenking oftewel wanneer in één akte meerdere schenkingen aan dezelfde begiftigde worden opgenomen, wordt in één keer belast door de Belastingdienst. Het betreft schenkingen waarin de jaarlijkse uitkering afhankelijk is van een opschortende voorwaarde.

Meerdere papieren schenkingen in een akte

Schenkers vroegen zich af of het mogelijk is om in één akte meerdere ‘papieren’ schenkingen (schuldigerkenningen) aan dezelfde begiftigde op te nemen die voor de schenkbelasting in verschillende belastingjaren in aanmerking worden genomen. Dit scheelt namelijk de jaarlijkse kosten van een notaris. De beroepsorganisatie voor notarissen (KNB) heeft het ministerie van Financiën in 2013 hierover om duidelijkheid gevraagd.

De Belastingdienst heeft de KNB nu laten weten: ‘Het gaat bij een repeterende schenking om een schenking van een aantal jaarlijkse betalingen. De jaarlijkse betaling is daarbij afhankelijk van een opschortende voorwaarde. Artikel 1, lid 9, van de Successiewet 1956 bepaalt dat een schenking onder opschortende voorwaarde voor de schenkbelasting wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat de voorwaarde is vervuld. Op zichzelf geldt dit voor elke schenking als zodanig. Maar bij de samenhangende schenkingen moeten die schenkingen in onderling verband worden gezien. In dit kader is ook artikel 18, lid , van de Successiewet 1956 van toepassing. Door die bepaling worden terugkerende prestaties, zoals de hiervoor bedoelde betalingen, samengevoegd tot één belastbaar bedrag dat wordt berekend volgens de tabellen van het Uitvoeringsbesluit Successiewet. Dat bedrag is belastbaar op het tijdstip waarop de eerste van de opschortende voorwaarden wordt vervuld (werking van artikel 1, negende lid).

Bron: KNB

Toevoeging VanDeNotaris.nl:

De Belastingdienst is nu ook zover om daadwerkelijk aanslagen op te leggen. Er komt geen overgangsregeling. Veel schenkers hebben de keuze herroepen (mits voorbehouden) of procederen. Het is de verwachting dat de rechter zich binnenkort uitlaat over de repeterende schenking. 

Schenken op papier? En geen zin in hoge kosten? Vraag dan je schenkingsakte aan via VanDeNotaris.nl. Je regelt online wat er in je schenkingsovereenkomst komt en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het online aanvraagformulier voor een schenking: aanvraagformulier schenking op papier online. De kosten voor een schenking op papier? Je hebt al een schenkingsakte vanaf € 250,- inclusief btw recherches en inschrijving in het centraal testamenten register (CTR).