Mijn echtgenoot kan geen toestemming geven. Wat nu?

Als er geen levenstestament is, kan je de rechter bij afwezigheid of onmogelijkheid van de andere echtgenoot vragen om vervangende toestemming (artikel 1:88 lid 6 BW). Aangezien het een rechtbankverzoekschrift procedure is, heb je een advocaat nodig.