Folders

Meer weten over efrecht?

KNB brochure erfrecht

Meer weten over samenwonen, trouwen of registreren als partners

Brochure Notaris samenlevingscontract huwelijksevoorwaarden

Meer weten over wat je kan regelen voor je kinderen

brochure gezag en voogdij over mijn kinderen bij overlijden

Meer weten over de meldings- en onderzoeksplicht van een notaris

Folder cliëntenonderzoek en meldingsplicht notaris

Meer weten over de verhouding tussen jou en de notaris. Wat te doen met klachten

Brochure spelregels voor notaris en consument

Meer weten over een woning kopen?

Brochure Woning kopen

Meer weten over een woning verkopen?

Brochure Woning verkopen

Meer weten over levenstestamenten, volmachten en de rol die een notaris inneemt bij het beschermen van ouderen:

KNB brochure ouderen- Wie geeft u het vertrouwen-