Moet een koopovereenkomst / koopcontract / koopakte voor een woning via een notaris?

Nee, het is niet verplicht om de notaris de koopakte te laten maken, maar het geeft je wel veel zekerheid en het voorkomt dubbel werk. De notaris kan direct de koopakte inschrijven in het Kadaster. Verder geldt een de inhoud van de notariële akte altijd als ‘volledig bewijs’ in een rechtszaak. Dat is niet zo bij een onderhandse akte. De rechter kan de inhoud van een onderhands stuk dus negeren. Daarnaast staat de datum waarop u de overeenkomst hebt getekend vast. Hierover is later geen discussie mogelijk. De koopakte wordt bewaard door de notaris. U kunt dus in de toekomst altijd officiële kopieën opvragen (afschriften).