Navorderingsaanslag vennootschapsbelasting komt voor rekening van de erfgenamen

Navorderingsaanslag vennootschapsbelasting komt voor rekening van de erfgenamen

Na het overlijden van de directeur groot aandeelhouder (DGA) worden zijn erfgenamen aansprakelijk gesteld voor een voor een niet-betaalde navorderingsaanslag vennootschapsbelasting (Vpb) van zijn besloten vennootschap (B.V). De B.V. was inmiddels leeggehaald. De inspecteur wilde deze schuld innen en stelde de erven van de overledenDGA aansprakelijk op grond van artikel 40 Invorderingswet.  De erven gingen in bezwaar en beroep met als argument dat zij niet aansprakelijk konden worden gesteld, omdat de DGA niet bij zijn leven aansprakelijk was gesteld.  Hof Amsterdam dacht daar anders over. Er was geen rechtsregel die de fiscus verhinderde de DGA na zijn overlijden aansprakelijk te stellen.

Bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden

Er is wetgeving op komst om erfgenamen te beschermen tegen een onverwacht schuld uit een erfenis. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Erfgenamen kunnen straks naar de kantonrechter stappen en een machtiging vragen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, zodat zij niet met hun privévermogen hoeven in te staan voor onbekende schulden. Deze wetgeving is er nog niet. Je doet er verstandig aan om een erfenis te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding).

Beneficiaire aanvaarding

Als de overledene een ondernemer betreft dan is het zeer verstandig om, indien er ook maar enig risico bestaat dat er meer schulden zijn dan bezittingen, dat je de erfenis beneficiair aanvaardt. De keuze tussen aanvaarden of verwerpen is alles of niets. De middenweg is dat u de nalatenschap aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving, oftewel: een nalatenschap beneficiair aanvaarden. Het voorrecht van boedelbeschrijving, of beneficiaire aanvaarding, is een recht van erfgenamen om, in geval van twijfel over de omvang van een erfenis, de erfenis alleen te nemen wanneer er voordeel te halen valt.

Als zich plotseling schuldeisers aankloppen zoals de Belastingdienst, dan bent je als erfgenaam niet aansprakelijk voor deze schulden, en worden de schulden slechts betaald voor zover er in de erfenis nog baten zijn. Een beneficiaire aanvaarde nalatenschap moet onder strikte regels worden afgewikkeld door de erfgenamen die dan vereffenaars genoemd worden. Deze afwikkeling van een nalatenschap/erfenis is vergelijkbaar met die van een faillissement. Overigens is het zo, dat als er stichtingen, verenigingen, minderjarigen bij een nalatenschap zijn betrokken of personen die onder curatele zijn gesteld dan wel onder bewindgestelden, dan moet de nalatenschap, ook als die positief is, toch beneficiair aanvaard worden; de wet of de statuten van de stichting schrijven dat nu eenmaal voor.

Verklaring van erfrecht nodig zonder gedoe? En geen zin in hoge kosten en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via VanDeNotaris.nl. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. De kosten zijn € 300,- inclusief nalatenschapsvolmachten en btw (exclusief gemeentelijke kosten) voor een verklaring met maximaal 3 erfgenamen die zuiver aanvaarden en er geen testament is. Bij een beneficiaire aanvaarding komen er nog € 150,- aan kosten bij.