Notarissen durven weer eigen notariskantoor te beginnen

Notarissen durven weer eigen notariskantoor te beginnen

Meer en meer notarissen durven het weer aan om een eigen notariskantoor te beginnen. De Commissie toegang notariaat heeft vorig jaar met 57 (kandidaat-)notarissen gesprekken gevoerd. 31 van hen wilden benoemd worden tot notaris, 26 wilden toegevoegd notaris worden. In vijf gevallen heeft de commissie besloten om een negatief advies uit te brengen. Dit staat in het jaarverslag van de commissie. In 2013 waren er maar 46 plannen ingediend (2012: 69).

Verder heeft de commissie in een aantal gevallen aanleiding gezien om een tweede onderhoud te hebben met een kandidaat-notaris of is de kandidaat verzocht om een plan van aanpak op te stellen. Ook werd enkele malen in het advies aan de staatssecretaris aangegeven dat een kandidaat-notaris naar de mening van de commissie geschikt werd geacht om als toegevoegd notaris te functioneren, maar (nog) niet geschikt werd bevonden om als notaris-ondernemer te gaan werken.

Ervaringen van kandidaten

Alhoewel de kandidaten bij de commissie een welhaast natuurlijke “dwang” voelen het nut van de nieuwe procedure te onderschrijven, valt toch op dat de nieuwe selectieprocedure met persoonstoets door hen als louterend wordt ervaren. De uitkomst van de persoonstoets is geen uitspraak of iemand wel of niet integer is. Wel wordt in de rapportage aan de commissie aangegeven welke risicofactoren er mogelijk zijn. Het merendeel blijkt meer dan vooraf verwacht zich te herkennen in de beschrijving van persoonstoets en bij het delen van de persoonstoets in de eigen kring wordt het meestal als herkenbaar ervaren. Het is de commissie opgevallen dat kandidaten, die zich niet of slechts ten dele herkenden in de rapportage van persoonstoets niet in alle gevallen gebruik hebben gemaakt
van de aangeboden mogelijkheid om een nagesprek te hebben met de psycholoog, die tekent voor de rapportage.

Met enige regelmaat wordt door kandidaten naar voren gebracht dat de persoonstoets in een eerdere fase van de notariële carrière zou moeten plaatsvinden. Als argument daartegen kan worden aangedragen dat de kandidaat ook getoetst wordt op de specifieke kenmerken van het door hem of haar beoogde notariaat of de toevoeging daaraan. Geschiktheid in de specifieke situatie van de vestigingsplaats komt in de gesprekken met de commissie vrijwel altijd aan de orde. In de periode van benoeming ervaren veel kandidaten de nieuwe procedure als een goed ijkpunt. Het was goed om nog eens stil te staan bij de zaken waar het werkelijk om gaat in het notariaat, was een veel gehoorde opmerking. De commissie is van mening dat de procedure tevens de gelegenheid biedt om de waarden en normen, die gelden voor het notariaat nog eens te bevestigen en nadrukkelijk naar voren te brengen.

Hoog normbesef

De praktijk heeft geleerd dat het merendeel van de kandidaten zonder enige twijfel groen licht kon krijgen. De commissie schrijft hierover: ‘Bij de meesten werd een hoog normbesef aanwezig geacht en gaf de notariële benadering een goed gevoel voor de toekomst voor het notariaat in zijn algemeenheid.’ Rood licht situaties deden zich weinig voor.

Ook een eigen notariskantoor starten: : Reglement Commissie toegang notariaat per 1 januari 2015

Bron: BFT

Je eigen notariswebshop met oplossingen/producten voor jouw klanten? Wil je ook een gebruiksvriendelijke notariswebsite geoptimaliseerd voor Google tegen een maandelijks vast bedrag? Neem dan contact met ons op!