Onbeheerde nalatenschap melden?

Onbeheerde nalatenschap melden?

Jaarlijks overlijden er duizenden mensen zonder dat de erfgenamen aanspraak maken op de erfenis. Daarnaast kan het ook zo zijn dat alle bekende erfgenamen de erfenis verwerpen om niet aangesproken te worden voor de schulden van de nalatenschap. Het kan ook zo zijn dat zij niet de kosten die gemoeid zijn met de vereffening willen voldoen. Er is dan sprake van een onbeheerde nalatenschap. Is dat het geval, dan wikkelt het Rijksvastgoedbedrijf de nalatenschap af. De Staat heeft de wettelijke taak om onbeheerde nalatenschappen in ontvangst te nemen en ze te gelde te maken. Als de nalatenschap gedurende twintig jaar onbeheerd blijft, valt deze toe aan de Staat. Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf wikkelt de onbeheerde nalatenschappen af namens de Staat.

Wanneer is de Staat vereffenaar?

Een vereffenaar is belast met de afwikkeling van een erfenis. De Staat treedt op als vereffenaar wanneer niet bekend is of er erfgenamen zijn en de nalatenschap ook niet door een executeur wordt beheerd. Ook wanneer er erfgenamen zijn, die hun erfenis geheel of ten dele onbeheerd laten, kan de Staat deze rol op zich nemen.

Vermoedelijk onbeheerd (consignatiekas)

Als er sprake is van nog niet gevonden erfgenamen zorgt het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf ervoor dat de bedragen in de consignatiekas van het ministerie van Financiën worden verantwoord (deze kas bevat geld dat in bewaring is gegeven aan het ministerie). In de Staatscourant en op de internetsite van het ministerie van Financiën wordt bekend gemaakt dat er een bedrag beschikbaar is voor nog niet opgespoorde erfgenamen. Met een verklaring van erfrecht van de notaris kan een erfgenaam dit geld alsnog (binnen twintig jaar) bij het ministerie van Financiën opeisen.

Onbeheerde nalatenschap aanmelden

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) neemt namens de Staat onbeheerde nalatenschappen in behandeling. Hierbij is de inzet om, voor zover mogelijk, eventuele goederen en/of gelden uit een nalatenschap ten gunste van traceerbare erfgenamen of rechthebbenden te doen toekomen. Iedereen kan een “vermoedelijk” onbeheerde nalatenschap aanmelden. Bij iedere aanmelding, dit kunnen ook goederen zijn die afgegeven worden, onderzoekt het RVB in hoeverre de nalatenschap onbeheerd en positief is. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek (en dus de hoogte van het saldo) worden erfgenamen gezocht. Wanneer het saldo te gering is worden de goederen omgezet in geld en het saldo wordt in de consignatiekas van het ministerie van Financiën gestort. Hier blijft het gedurende 20 jaar beschikbaar voor eventuele erfgenamen.

Indien u een vermoedelijk onbeheerde nalatenschap wilt aanmelden dient u zoveel mogelijk relevante informatie bij te sluiten;

  • namen, geboortedata, overlijdensdata, en de gegevens m.b.t. het laatste adres;
  • specificatie/overzicht van het saldo
  • kopie van de akte van overlijden
  • hoogte van eventuele schulden
  • nakomende post kan aan RVB worden gezonden
  • andere relevante informatie

Deze gegevens kunt u sturen naar: Postbus.RVB.Nalatenschappen@rijksoverheid.nl

Meer informatie op: RVB

 

Heb je een verklaring van erfrecht nodig ? En heb je geen zin in hoge kosten en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via VanDeNotaris.nl. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je meer informatie: verklaring van erfrecht online.