Online aanvragen gezamenlijk ouderlijk gezag kind

Online aanvragen gezamenlijk ouderlijk gezag kind

Ben je niet getrouwd dan krijg je als vader niet automatisch het ouderlijk gezag. Wil je gezamenlijk ouderlijk gezag, dan kun je dit aanvragen bij de griffie van de rechtbank. Er wordt dan een aantekening gemaakt in het centraal gezagsregister. Een belangrijke voorwaarde is dat je jouw kind hebt erkend. Erkennen van een kind kan (met toestemming van de moeder) bij de gemeente in je woonplaats. Online het gezag regelen via de rechtbank kan via deze link >>>