Opeisbaarheid erfenis en peildatum

Opeisbaarheid erfenis en peildatum

Mijn vader, inmiddels overleden, heeft testamentair laten vastleggen dat bij opname van mijn moeder in verzorgingshuis, de kindsdelen uitbetaald moeten worden. Als wij dit in 2016 doen, kunnen wij dan bij de belasting een hernieuwde aanslag vragen of geldt de peildatum 31-12-2015 en betalen wij geheel 2016 de hoge eigen bijdrage? Voor de inkomstenbelasting zijn dergelijke erfrechtelijke schulden gedefiscaliseerd. Deze defiscalisering eindigt als de vordering opeisbaar wordt, bijvoorbeeld dus bij opname in een verzorgingshuis. Met andere woorden op het moment dat uw moeder haar intrek heeft genomen in het verzorgingshuis moet u de vordering opgeven (vanaf de eerstvolgende peildatum) voor de inkomstenbelasting. U moet dus achterhalen wanneer dat het geval was.