Opeisen erfenis en schenken na opname verzorgingstehuis langstlevende

Opeisen erfenis en schenken na opname verzorgingstehuis langstlevende

Moeder is dit jaar opgenomen in verpleeghuis en zal daar helaas blijven. Mijn vader is 15 jaar geleden overleden. Mijn vragen: 1. Mag je schenken aan je kinderen als je al in verpleeghuis zit?  Volgens het testament van mijn vader staat alles op de langstlevende (moeder dus). 2. Mogen de kinderen hun kindsdeel opeisen bij verkoop van de woning indien je al in verpleeghuis zit (om reden van haar vermogen/eigen bijdrage te verlagen)?

Mogen de kinderen hun kindsdeel opeisen?

Of de kinderen hun kindsdeel mogen opeisen is afhankelijk van het testament van je vader. Als er bij de opeisbaarheidsgronden is opgenomen dat als je moeder naar een verzorgingstehuis de erfdelen van de kinderen opeisbaar zijn geworden, dan kan je, je erfdeel opeisen.

Mag je schenken aan je kinderen als je al in verpleeghuis zit?

Ja, je mag schenken aan je kinderen als je eenmaal bent opgenomen in een verzorgingstehuis. Ik ga er hierbij vanuit dat moeder nog wilsbekwaam is of dat er een levenstestament is opgesteld die de kinderen de ruimte geeft om aan zichzelf te schenken.

Peildatum

Wat je in de gaten moet houden is de peildatum voor de eigen zorgbijdrage. Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt 2 jaar teruggegrepen. Oftewel voor de huidige bijdrage wordt gekeken naar het vermogen op 1-1-2015. Het kan zo zijn dat er toen nog een eigen woning was (box 1) en een klein vermogen. In de tussentijd is de woning verkocht en is de opbrengst op de rekening van de langstlevende gestort. Is dat gebeurd na 1-1-2016 dan zie je dat pas terug in de eigen bijdrage in 2019. Zo moet je dus gaan onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het opeisen van de erfdelen en de schenkingen.

Aanpassen eigen bijdrage

Let op! Na het uitkeren van erfenis en eventueel schenken van vermogen kan je verzoeken om een lagere eigen bijdrage. Van belang is dat je na het betalen van de eigen bijdrage minder over dan de zak- en kleedgeldgrens (€ 311,17 (2017 alleenstaande)) dan kan je verzoeken om een verlaging van de eigen bijdrage. Er wordt gekeken naar het inkomen (pensioen, aow) en plus 8% van het gedeelte boven het heffingsvrije vermogen in box 3.