Ouderentoeslag vervalt in 2016

Ouderentoeslag vervalt in 2016

Vanaf 2016 wordt de ouderentoeslag afgeschaft en dat betekent dat ouderen die zelf gespaard hebben voor hun pensioen meer belasting betalen, een hogere eigen bijdrage voor de AWBZ krijgen en minder (huur)subsidie ontvangen.

Hoe werkt ouderentoeslag?

Voor ouderen met een inkomen van maximaal € 21.139 en een spaar- en beleggingsvermogen van maximaal circa € 279.708 per persoon geldt een ouderentoeslag.  Deze ouderentoeslag is een verhoging van het belastingvrije vermogen in box 3. Alles wat boven deze vrijstelling uitkomt wordt belast tegen 1,2%. Uit onderstaande tabel kan je opmaken dat ouderen met een inkomen tot € 14.302 een extra vrijstelling van bijna € 28.000 krijgen.

Tabel ouderentoeslag 2014

Bij een inkomen uit werk en woning (box 1) vóór
toepassing persoonsgebonden aftrek van:
Ouderentoeslag

€ 0 t/m € 14.302

€ 27.984

€ 14.303 t/m € 19.895

€ 13.992

€ 19.896 en hoger

€ 0

Deze toeslag wordt dus met ingang van 2016 afgeschaft. Hierdoor worden ouderen voor wat betreft het belastingvrije vermogen gelijk behandelt als alle andere belastingplichtigen, namelijk met een belastingvrij vermogen van maximaal circa € 21.139 (2014).

Tabel ouderentoeslag 2015

Bij een inkomen uit werk en woning (box 1) vóór
toepassing persoonsgebonden aftrek van:
Ouderentoeslag

€ 0 t/m € 14.430

€ 28.236

€ 14.430 t/m € 20.074

€ 14.118

€ 20.074 en hoger

€ 0

 

Rekenvoorbeeld 2014

Zo kunnen 2 ouderen met allebei een inkomen onder de € 14.302 er (= 2 x (€ 21.139 +€ 27.984)) oftewel € 98.246 aan onbelast vermogen aanhouden. Vanaf 2016 wordt deze vrijstelling teruggebracht naar  (2 x € 21.139) oftewel € 42.278. Hierdoor betalen deze ouderen € 672 meer aan inkomstenbelasting. Daarnaast moet je rekening houden met een hogere AWBZ bijdrage en minder huursubsidie>>>.

Schenken

Een praktisch oplossing is geld schenken aan je kinderen. Hiermee profiteer je direct van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstelling € 5.229 (2014) en bespaar je, je kinderen tevens op de erfbelasting. Zijn je kinderen nog tussen de 18 en 39 dan mag je nog € 25.096 (2014) belastingvrij schenken.

Schenken op papier

Als je een geldbedrag wilt schenken maar niet daadwerkelijk het bedrag wilt overmaken naar je kinderen, dan kan je een ‘papieren schenking’ doen. Je houdt het geschonken bedrag op je spaarrekening, maar je maakt wel gebruik van de vrijstellingen van de schenkbelasting. De Belastingdienst stelt aan deze schenking een aantal eisen, waaronder het vastleggen ervan bij de notaris en het jaarlijks betalen van een rente. Deze rente is wettelijke vastgesteld op 6%. De rentebetaling begint op het moment van schenken en eindigt bij overlijden van de schenker.  De jaarlijkse rente zorgt voor een extra vermogensoverheveling en vermindert natuurlijk je vermogen ten gunste van je kinderen! Wil je graag een voordelige schenking op papier regelen vraag deze aan via VanDeNotaris.nl>>>>

bron: Rijksoverheid.nl