Brochure Notaris samenlevingscontract huwelijksevoorwaarden

Brochure Notaris samenlevingscontract huwelijksevoorwaarden

Bij ongehuwd samenwonen blijven alle bezittingen en schulden automatisch apart. Je hebt ook geen rechten en plichten naar elkaar. De wet regelt bijna niets voor samenwoners. De wet zegt dat binnen een huwelijk automatisch alles van jullie samen is. Bij overlijden van een van jullie beiden is de helft van alle bezittingen en schulden automatisch voor de overblijvende partner. De andere helft vormt de nalatenschap van de overledene. Bij een scheiding moet u alles gelijk verdelen. Het kan gebeuren dat je bepaalde bezittingen en schulden toch apart wilt houden. In dat geval moet je huwelijksvoorwaarden opstellen bij de notaris