Hoe werkt een positieve negatieve hypotheekverklaring?

Hoe werkt een positieve negatieve hypotheekverklaring?

Een pos/neg hypotheekverklaring is een verklaring dat je op eerste verzoek van je schuldeiser zult meewerken aan het vestigen van een hypotheek op je woning (de positieve hypotheekverklaring). Dit biedt dus veel minder zekerheid voor je schuldeiser dan een hypotheekrecht. Echter het vestigen van een hypotheekrecht brengt weer meer kosten met zich mee. Ook zeg je met een positieve negatieve hypotheekverklaring toe geen andere hypotheken te vestigen op je woning (de negatieve hypotheekverklaring).