Hypotheek

v.a.€ 642

Als je geld wilt lenen voor je woning, dan wil de geldverstrekker graag een recht van hypotheek. Een hypotheek wordt gevestigd via de notaris. Geld lenen bij een bank voor de aankoop of verbouwing van een woning betekent in bijna alle gevallen een hypotheek. Een bank wil er zeker van zijn dat jij het geleende geld terugbetaalt en willen zij daarom een hypotheekrecht op je huis. Aan dit recht zal een bank voorwaarden verbinden. Deze beperkingen staan in je hypotheekakte. Je mag bijvoorbeeld de woning niet ingrijpend verbouwen zonder toestemming van je bank. Over deze en andere beperkingen kunnen wij je verder informeren.

Waar moet je op letten bij een hypotheek:

  • Wat worden je netto maandlasten rekening houdend met premies voor een overlijdensrisico- of levensverzekering?
  • Onderzoek of je, je polis van de overlijdensrisico- of levensverzekering bij dezelfde bank moet afsluiten? Shoppen kan voordeel opleveren.
  • Als je de polis van de overlijdensrisico- of levensverzekering kruislings afsluit, dan kan je erfbelasting besparen.
  • Er gelden strikte regels voor de hypohteekrente en de aftrekbaarheid daarvan. Kan je wel het volledige bedrag aftrekken of moet je bijvoorbeeld verplicht je overwaarde van je vorige woning inbrengen?

Omgaan met een restschuld

Levert je woning bij verkoop niet voldoende op om de hypotheekschuld af te lossen? Dan is het goed om op tijd naar een oplossing te zoeken. Bij een restschuld kan je hypotheek namelijk niet worden doorgehaald. Misschien kan je restschuld worden meegenomen in een hypotheek voor je nieuwe woning. Let op! de rente voor dat deel van de hypotheek is dan niet aftrekbaar.

Schakel op tijd de notaris in
Hoe dan ook, het is goed om ook hiervoor op tijd een notaris in te schakelen. Die kan je precies vertellen wat er moet gebeuren. Meer informatie lees de Brochure Woning kopen.

Stappenplan

Regel je financiering

geef onze gegevens (LR Notariaat) door aan je financieel adviseur of bank)

wij maken de stukken op

jij beoordeelt de stukken

jij tekent de hypotheekakte en wij doen de rest.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt een positieve negatieve hypotheekverklaring?

Een pos/neg hypotheekverklaring is een verklaring dat je op eerste verzoek van je schuldeiser zult meewerken aan het vestigen van een hypotheek op je woning (de positieve hypotheekverklaring). Dit biedt dus veel minder zekerheid voor je schuldeiser dan een hypotheekrecht. Echter het vestigen van een hypotheekrecht brengt weer meer kosten met zich mee. Ook zeg je met een positieve negatieve hypotheekverklaring toe geen andere hypotheken te vestigen op je woning (de negatieve hypotheekverklaring).

Wat doet de notaris bij een overdracht van een woning?

Een notaris controleert altijd of de verkoper bevoegd is om de woning te verkopen. Zo is van belang om na te gaan of de verkoper gehuwd is (geweest) of dat verkoper de woning geërfd heeft. Daarnaast onderzoekt de notaris bij het Kadaster of er bijzondere verplichtingen rusten op de woning. Deze bevindingen worden samen met de voorwaarden uit de koopovereenkomst opgenomen in de akte van levering. Indien van toepassing stelt de notaris ook een hypotheekakte en zorgt hij of zij ervoor dat de gelden opgevraagd worden om de koopprijs te betalen. De notaris stelt daarom een nota van afrekening op zodat voor elke partij duidelijk is wat er betaald moet worden en wat wordt ontvangen.  Na ondertekening schrijft de notaris de hypotheek- en leveringsakte bij het Kadaster, waarmee de koper de nieuwe eigenaar is. Na inschrijving controleert de notaris nogmaals het Kadaster of er in de tussentijd geen beslagen zijn gelegd en of de koper daadwerkelijk eigenaar is geworden. Als de notaris zeker is van zijn zaak, boekt de notaris de gelden uit aan de betrokken partijen conform de nota van afrekening(en).

Is het voorlopige energielabel voldoende bij de verkoop van een woning?

Nee, het voorlopige energielabel geeft alleen een indicatie, je hebt een definitief label nodig bij de verkoop of verhuur van een woning. Om het definitieve energielabel te krijgen, moet je inloggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Daar moet je een aantal vragen beantwoorden en indien nodig jouw woongegevens aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer je in jouw woning energiebesparende maatregelen hebt getroffen (na oplevering van de woning). Ook dien je bewijs aan te leveren voor de energiebesparende maatregelen in jouw woning. Vervolgens volgt er een minimale controle plaats. Pas na controle wordt het definitieve energielabel vastgesteld. Dit definitieve label is dus noodzakelijk bij verkoop van je woning.

Wat gebeurt er met de hypotheek bij overlijden van een partner?

Je erft (het aandeel van) de woning met hypotheekschuld van je partner. Van belang is de vraag of je de hypotheek kan blijven betalen? De schuld is dezelfde als toen je partner nog leefde. En dus blijven de maandelijkse lasten voor de hypotheek gelijk. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn als je genoeg verdient om de hypotheek met alleen jouw inkomen te betalen. Als je de hypotheek hebt afgesloten op twee inkomens is het antwoord ingewikkelder. Ook dan hoeft het geen probleem te zijn om je huis te betalen. Zo kun je recht hebben op het nabestaandenpensioen van je partner. Hiervoor heb je een notarieel samenlevingscontract nodig als je niet gehuwd bent. Je kunt ook een verzekering afsluiten die uitkeert als jij of je partner overlijdt. Met deze verzekeringsuitkering kun je in een keer een deel van de hypotheek aflossen. De maandlasten voor je huis gaan dan omlaag. Dankzij de verzekering blijft het huis betaalbaar als er een inkomen wegvalt. Veel banken verplichten je een overlijdensrisicoverzekering bij je hypotheek af te sluiten.

Wat gebeurt er met het huis bij het overlijden van een partner?

Als je samen een koopwoning hebt en een van jullie overlijdt, vererft in beginsel de helft van de woning. Twee zaken zijn van belang. Naar wie gaat de woning en als dat de langstlevende is, kan deze de woonlasten betalen? Gehuwd en geen testament: Ben je gehuwd en is er geen testament? Dan komt de helft van de woning via het wettelijke erfrecht bij de langstlevende echtgenoot terecht. Samenwonen en geen testament: Als je samenwoont, ben je niet automatisch erfgenaam van elkaar. Je kan ervoor zorgen dat de woning bij de langstlevende partner terechtkomt door samen een notarieel samenlevingscontract en/of testamenten op te stellen. Het is aan te raden in elk geval iets te regelen. Kan je de woonlasten betalen? De woonlasten bestaan onder meer uit rentelasten van de hypotheekschuld en aflossing. Vaak is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze keert bij overlijden een bedrag uit. Met dat bedrag kan de hypotheekschuld (deels) worden afgelost, waardoor de woonlasten lager worden. Let op: Mogelijk dat over de uitkering uit verzekeringen erfbelasting moet worden betaald. Daarnaast kan je wellicht aanspraak maken op nabestaandenpensioen van je partner.

Moet een koopovereenkomst / koopcontract / koopakte voor een woning via een notaris?

Nee, het is niet verplicht om de notaris de koopakte te laten maken, maar het geeft je wel veel zekerheid en het voorkomt dubbel werk. De notaris kan direct de koopakte inschrijven in het Kadaster. Verder geldt een de inhoud van de notariële akte altijd als 'volledig bewijs' in een rechtszaak. Dat is niet zo bij een onderhandse akte. De rechter kan de inhoud van een onderhands stuk dus negeren. Daarnaast staat de datum waarop u de overeenkomst hebt getekend vast. Hierover is later geen discussie mogelijk. De koopakte wordt bewaard door de notaris. U kunt dus in de toekomst altijd officiële kopieën opvragen (afschriften).

Vraag direct een offerte aan

Notaris voor een extra hypotheek nodig?

Ons voorstel voor een nieuwe hypotheek

EXTRA HYPOTHEEK, ZONDER DOORHALING
Alle werkzaamheden die verband houden met het sluiten van een een extra hypotheek€ 594,60

Notaris blog

Digitaal passeren van testamenten in noodsituaties mogelijk

met audiovisuele middelen een testament passeren bij een notaris is tijdelijk mogelijk gemaakt.

Lees meer

Hoe werkt een positieve negatieve hypotheekverklaring?

Een pos/neg hypotheekverklaring is een verklaring dat je op eerste verzoek van je schuldeiser zult ... Lees meer