Levering (en hypotheek) woning gelegen in de Provincie Utrecht

v.a.€ 1168

Een woning gekocht? Gefeliciteerd! Een nieuwe stap in je leven. Wij controleren de koopovereenkomst en zorgen ervoor dat je eigenaar wordt van je droomhuis zonder onaangename (juridische) verrassingen. Wij adviseren waarop je allemaal moet letten bij de overdracht van een woning. In deze leveringsakte (overdrachtsakte) worden de afspraken tussen de verkoper en de koper en erfdienstbaarheden vastgelegd. De leveringsakte is een vervolg op de koopovereenkomst en zorgt na inschrijving in het kadaster dat de eigendom wordt overgedragen aan de koper.

Een woning verkocht? Gefeliciteerd! Een belangrijke gebeurtenis in je leven. Wij zorgen ervoor dat je de eigendom overdraagt zonder onaangename (juridische) verrassingen.

Stappenplan

Wil jij dat wij de levering en hypotheek van je woning voor je verzorgen?

Laat ons de koopovereenkomst verzorgen of laat de makelaar weten dat VanDeNotaris.nl de overdracht verzorgt van je woning. De makelaar zal dit opnemen in de koopovereenkomst.

Wij ontvangen de getekende koopovereenkomst van de makelaar. Wij nemen contact op met alle betrokken partijen.

Wij onderzoeken de beschikkingsbevoegdheid van de verkopers en controleren het Kadaster op erfdienstbaarheden. Erfdienstbaarheden zijn bepalingen, veelal opgelegd bij de bouw, die aan de woning plakken.

Je ontvangt een uitnodiging om de akte van levering en indien van toepassing de hypotheekakte te komen tekenen. Nadat de notaris gecontroleerd heeft dat de woning in het Kadaster op jouw naam staat mag jij je met recht de nieuwe eigenaar noemen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn erfdienstbaarheden?

Erfdienstbaarheden zijn bepalingen die ooit, veelal bij of voor de bouw, zijn opgelegd en welke aan de woning blijven plakken. Dit geldt ook als ze al zijn uitgewerkt. Erfdienstbaarheden worden geregistreerd bij het Kadaster. Een bekende erfdienstbaarheid is het recht van overpad: een eigenaar heeft dan bijvoorbeeld het recht om over "het erf" te lopen van zijn buurman om via de achterkant in zijn of haar achtertuin te komen. Erfdienstbaarheden zijn gebonden aan de eigendom van de woning en gaan bij verkoop dus over naar de nieuwe eigenaar.

Wat doet de notaris bij een overdracht van een woning?

Een notaris controleert altijd of de verkoper bevoegd is om de woning te verkopen. Zo is van belang om na te gaan of de verkoper gehuwd is (geweest) of dat verkoper de woning geërfd heeft. Daarnaast onderzoekt de notaris bij het Kadaster of er bijzondere verplichtingen rusten op de woning. Deze bevindingen worden samen met de voorwaarden uit de koopovereenkomst opgenomen in de akte van levering. Indien van toepassing stelt de notaris ook een hypotheekakte en zorgt hij of zij ervoor dat de gelden opgevraagd worden om de koopprijs te betalen. De notaris stelt daarom een nota van afrekening op zodat voor elke partij duidelijk is wat er betaald moet worden en wat wordt ontvangen.  Na ondertekening schrijft de notaris de hypotheek- en leveringsakte bij het Kadaster, waarmee de koper de nieuwe eigenaar is. Na inschrijving controleert de notaris nogmaals het Kadaster of er in de tussentijd geen beslagen zijn gelegd en of de koper daadwerkelijk eigenaar is geworden. Als de notaris zeker is van zijn zaak, boekt de notaris de gelden uit aan de betrokken partijen conform de nota van afrekening(en).

Is het voorlopige energielabel voldoende bij de verkoop van een woning?

Nee, het voorlopige energielabel geeft alleen een indicatie, je hebt een definitief label nodig bij de verkoop of verhuur van een woning. Om het definitieve energielabel te krijgen, moet je inloggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Daar moet je een aantal vragen beantwoorden en indien nodig jouw woongegevens aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer je in jouw woning energiebesparende maatregelen hebt getroffen (na oplevering van de woning). Ook dien je bewijs aan te leveren voor de energiebesparende maatregelen in jouw woning. Vervolgens volgt er een minimale controle plaats. Pas na controle wordt het definitieve energielabel vastgesteld. Dit definitieve label is dus noodzakelijk bij verkoop van je woning.

Wat gebeurt er met de hypotheek bij overlijden van een partner?

Je erft (het aandeel van) de woning met hypotheekschuld van je partner. Van belang is de vraag of je de hypotheek kan blijven betalen? De schuld is dezelfde als toen je partner nog leefde. En dus blijven de maandelijkse lasten voor de hypotheek gelijk. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn als je genoeg verdient om de hypotheek met alleen jouw inkomen te betalen. Als je de hypotheek hebt afgesloten op twee inkomens is het antwoord ingewikkelder. Ook dan hoeft het geen probleem te zijn om je huis te betalen. Zo kun je recht hebben op het nabestaandenpensioen van je partner. Hiervoor heb je een notarieel samenlevingscontract nodig als je niet gehuwd bent. Je kunt ook een verzekering afsluiten die uitkeert als jij of je partner overlijdt. Met deze verzekeringsuitkering kun je in een keer een deel van de hypotheek aflossen. De maandlasten voor je huis gaan dan omlaag. Dankzij de verzekering blijft het huis betaalbaar als er een inkomen wegvalt. Veel banken verplichten je een overlijdensrisicoverzekering bij je hypotheek af te sluiten.

Wat gebeurt er met het huis bij het overlijden van een partner?

Als je samen een koopwoning hebt en een van jullie overlijdt, vererft in beginsel de helft van de woning. Twee zaken zijn van belang. Naar wie gaat de woning en als dat de langstlevende is, kan deze de woonlasten betalen? Gehuwd en geen testament: Ben je gehuwd en is er geen testament? Dan komt de helft van de woning via het wettelijke erfrecht bij de langstlevende echtgenoot terecht. Samenwonen en geen testament: Als je samenwoont, ben je niet automatisch erfgenaam van elkaar. Je kan ervoor zorgen dat de woning bij de langstlevende partner terechtkomt door samen een notarieel samenlevingscontract en/of testamenten op te stellen. Het is aan te raden in elk geval iets te regelen. Kan je de woonlasten betalen? De woonlasten bestaan onder meer uit rentelasten van de hypotheekschuld en aflossing. Vaak is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze keert bij overlijden een bedrag uit. Met dat bedrag kan de hypotheekschuld (deels) worden afgelost, waardoor de woonlasten lager worden. Let op: Mogelijk dat over de uitkering uit verzekeringen erfbelasting moet worden betaald. Daarnaast kan je wellicht aanspraak maken op nabestaandenpensioen van je partner.

Moet een koopovereenkomst / koopcontract / koopakte voor een woning via een notaris?

Nee, het is niet verplicht om de notaris de koopakte te laten maken, maar het geeft je wel veel zekerheid en het voorkomt dubbel werk. De notaris kan direct de koopakte inschrijven in het Kadaster. Verder geldt een de inhoud van de notariële akte altijd als 'volledig bewijs' in een rechtszaak. Dat is niet zo bij een onderhandse akte. De rechter kan de inhoud van een onderhands stuk dus negeren. Daarnaast staat de datum waarop u de overeenkomst hebt getekend vast. Hierover is later geen discussie mogelijk. De koopakte wordt bewaard door de notaris. U kunt dus in de toekomst altijd officiële kopieën opvragen (afschriften).

Wat is een leveringsakte?

De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd. Dit is de akte waarmee de woning officieel overgaat van verkoper aan koper.

Wat is een (NVM) koopovereenkomst?

Als je een woning koopt of verkoopt dan worden de afspraken tussen koper en verkoper vastgelegd in een koopovereenkomst. Dit moet schriftelijk gebeuren. In de koopovereenkomst staan o.a. gegevens over de koper, verkoper, woning, prijs, leverdatum, betaling, financieringsvoorbehoud en een lijst met spullen die mee overgaan met de woning. Bedenktijd Nadat de koopovereenkomst getekend is, heb je als consument het recht om gedurende drie dagen de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Ontbindende voorwaarden In een koopovereenkomst worden vaak ontbindende voorwaarden opgenomen (financieringsvoorbehoud/krijgen woonvergunning/bouwtechnische keuring). Als een koper bijvoorbeeld geen geld krijgt van de bank dan kan de koper de koopovereenkomst (binnen de afgesproken termijn) ontbinden.

Waarom een koopovereenkomst inschrijven in het kadaster?

Als huizenkoper bent u niet verplicht om de koopovereenkomst/koopcontract in te schrijven bij het Kadaster. Inschrijving van het koopcontract biedt wel een aantal voordelen. Als het huis aan meerdere kopers is verkocht, heeft u met de eerste inschrijving van het koopcontract de beste positie om het huis te verwerven. Daarnaast biedt inschrijving van de koopovereenkomst bescherming tegen een faillissement van de verkoper of beslaglegging na inschrijving. Inschrijving is een must als de woning vanwege een echtscheiding of financiële problemen te koop is gezet.

Vraag direct een offerte aan

Wat kost een leveringsakte?

Via een akte van levering / overdrachtsakte wordt een woonhuis of perceel grond op naam van de koper gesteld. Deze akte wordt bij het Kadaster ingeschreven.

Akte van levering (overdrachtsakte) incl. btw€ 505,40
Akte van hypotheek incl. btw€ 505,40
Subtotaal€ 1110,80
Inschrijving Kadaster KIK akte van levering (overdrachtsakte) geen BTW (geen KIK € 137,50 i.p.v. € 78,50)€ 78,50
Inschrijving Kadaster KIK akte van hypotheek geen BTW (geen KIK € 137,50 i.p.v. € 78,50)€ 78,50
TOTAAL€ 1167,80
Optioneel
Inschrijving koopovereenkomst in het Kadaster incl. btw en Kadasterkosten€ 225,50
Overboeking per 1 betalingsopdracht€ 12,10
Verwerking hypotheekstukken ECH (indien de hypotheek loopt via Rabo, NN, Aegon, SNS Bank, Allianz, Argenta, Vista, BLG Wonen, Regiobank, De Volksbank)€ 14,00
Bij overdracht appartement€ 72,60
Bij overdracht erfpachtsrecht€ 72,60
Extra werkzaamheden buiten standaard werkzaamheden per uur€ 145,20
Intrekken opdracht (dossier)€ 293,00
Aflossen krediet/persoonlijke lening€ 72,60
Extra registergoed/onderpand (bij hypotheek of overdracht)€ 72,60
Doorhalingskosten 1 hypotheek verkoper (in rekening gebracht bij verkoper, per hypotheek)€ 208,50
Overbruggingshypotheek€ 211,75
Inzage GBA, en VIS per persoon (1ste persoon inbegrepen in offerte)€ 29,50
Kosten onderzoek WWFT€ 30,25
Kantoorkosten tolk (exclusief kosten tolk)€ 90,75
Negatieve rente wordt doorbelast

Notaris blog

Wanneer geldt het 2% bij overdrachtsbelasting

Om de woning markt te stimuleren werd de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%. Deze ... Lees meer

2016 wordt de NHG en hypotheek beperkt

Vanaf 2016 mag je minder lenen om recht te houden op hypotheekrenteaftrek. Daarnaast wordt de ... Lees meer