Flex-BV, besloten vennootschap, flexbv, b.v.

€ 449

Wil je een professionele uitstraling voor je onderneming? Uitsluiten dat als je onderneming in een faillissement komt, jij ook failliet gaat? Winstbelasting uitstellen totdat het jou uitkomt? Makkelijk je onderneming overdragen of activiteiten aankopen? Eenvoudig geld van investeerders aantrekken? Beschermingsconstructies opwerpen door het scheiden van winst- en zeggenschapsrechten? In dat geval is een flex-bv een prima oplossing voor jou. Met het hebben van een bv komen er ook verplichtingen. Je moet jezelf als directeur groot aandeelhouder (DGA) gebruikelijk loon uitkeren, daarnaast een administratie bijhouden en belastingaangifte doen. Bij wanbestuur kan je alsnog in privé aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Uiteraard kunnen wij je goed adviseren zodat jij zorgeloos kunt gaan ondernemen.

Stappenplan

Hoe gaat het online oprichten van een FlexBV of B.V. in zijn werk?

Vul de volgende gegevens in: naam BV, doelstellingen, contactgegevens, aandeelhouders, bestuurders, bevoegdheden

De notaris neemt contact met u op

U ontvangt een concept akte oprichting flex bv (met volmacht)

U tekent bij de notaris of stuurt de gelegaliseerde volmacht op en de notaris richt de B.V. op en schrijft deze in bij het handelsregister.

Veelgestelde vragen

Wat is het gebruikelijk loon 2016 voor een dga?

Het gebruikelijk loon 2016 voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) is € 44.000,-. De dga mag weliswaar afwijken van dit bedrag, maar dan moet hij aannemelijk kunnen maken dat bij een meest vergelijkbare dienstbetrekking van een werknemer die geen dga is, een lager loon gebruikelijk is. Ook moet een werknemer met een aanmerkelijk belang (5%) in een onderneming waar hij werkzaam is minimaal € 44.000 aan salaris ontvangen.

Wat zijn de termijnen voor het opmaken en deponeren van de jaarrekening?

Voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016 geldt dat de uiterste termijn voor het deponeren is verkort van 13 naar 12 maanden na afloop van het boekjaar. Tevens is de uiterste termijn voor het opmaken van de jaarrekening verkort van 11 maanden naar 10 maanden na afloop van het boekjaar.  

Wat is een BV?

Een Besloten Vennootschap, afgekort BV is een rechtspersoon. Het kan zelf handelen in het handelsverkeer, en is zelf aansprakelijk voor zijn handelen. Als de BV failliet gaat zijn er in beginsel dan ook geen natuurlijke personen verantwoordelijk maar kan er alleen worden uitgekeerd wat de BV zelf heeft staan. De aandeelhouders zijn eigenaar van het bedrijf. Daarnaast is er een bestuur. Dit kunnen de aandeelhouders zijn maar dat hoeft niet.

bedrijfsovername: Ik neem een bestaande onderneming over

U bent van plan een ander bedrijf over te nemen. U doet er verstandig aan diverse zaken te controleren voordat u besluit tot overname. Bedrijfsovername besloten vennootschap (bv) U moet inzicht krijgen in de vermogenspositie van de over te nemen onderneming en de garantie dat de verschuldigde belastingen en andere verplichtingen zijn voldaan. Als het andere bedrijf een bv is, moet u van te voren nagaan of de verkoper de aandelen mag verkopen en of de over te nemen aandelen zijn volgestort. De overdracht van aandelen in een bv moet plaatsvinden bij notariële akte. De notaris zal dit dus voor u in de gaten houden. Bedrijfsovername vennootschap onder firma (vof) / commanditaire vennootschap (cv) Neemt u een aandeel in een vof of een cv dan is het van belang te weten of en welke afspraken er zijn gemaakt met de medevennoten. Ten slotte is het ook goed als u inzicht krijgt in de vermogenspositie van de over te nemen onderneming, en in de garanties. Controles verkopende partij Ook de verkoper moet inzicht krijgen in de fiscale gevolgen die de verkoop voor hem heeft. Advies van de notaris Het vastleggen van de diverse afspraken en garanties moet dus in nauw overleg met deskundige adviseurs gebeuren. De notaris kan u hierbij adviseren.

Wat Kost het oprichten van een BV?

Een BV oprichten is met de komst van de FLEX-BV goedkoper geworden. Hieronder de oprichtingskosten voor een BV. Bedenk wel dat het in stand houden van een BV ook geld kost. Je moet jaarlijks een jaarrekening opstellen. Daarnaast moet je als directeur groot aandeelhouder jezelf een "meest gebruikelijk" salaris betalen (gebruikelijk loon regeling) en belastingaangiftes doen (loon- en btw aangifte).

Akte van oprichting B.V. incl. btw
€ 380,85
Recherches kosten 1 persoon
€ 18,15
Eenmalige inschrijfkosten bij de KvK (je ontvangt rechtstreeks een nota van de KvK)
€ 50,00
TOTAAL
€ 449,00
Optioneel
extra aandeelhouder (per persoon)
€ 25,00

Notaris blog

vraagtekens

Wat zijn de termijnen voor het opmaken en deponeren van de jaarrekening?

Voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016 geldt dat de uiterste termijn ... Lees meer

ipad in de handen

Wat kost het online oprichten van een BV?

Wil je goedkoop een BV oprichten? Waar moet je op letten? In dit artikel een ... Lees meer