Wat is een stichting?

v.a.€ 300,-

Een stichting is een rechtspersoon die zijn opgericht met een bepaald doel, bijvoorbeeld om een weeshuis in Afrika financieel te ondersteunen, een natuurgebied te beschermen, de sociale samenhang in buurten te verbeteren of om te voorkomen dat geld van bijvoorbeeld klanten betrokken wordt in een faillissement. Door middel van fondsenwerving en/of een vermogen probeert de stichting haar doel te verwezenlijken. Een stichting kan alleen maar opgericht worden bij notariële akte. In de oprichtingsakte worden de statuten van de stichting, de regels waaraan het bestuur zich in de toekomst moet houden, opgenomen. Vervolgens wordt de stichting door ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vaak heeft een stichting meerdere bestuurders dit is echter niet verplicht.  Een stichting kan door één (rechts)persoon worden opgericht. Het is dus mogelijk een ‘gewone’ stichting op te richten met één bestuurder. In de statuten nemen wij in ieder geval de naam, vestigingsgemeente en doelstellingen op. De doelstellingen geven aan waar de organisatie voor staat en wat zij probeert te bereiken. Het geeft aan waar het bestuur mee bezig is en waar het naar toe wil. Afhankelijk van de gewenste doelstellingen zijn er verschillende soorten via ons op te richten:

  1. een “gewone” stichting met een of meer bestuursleden;
  2. een algemeen nut beogende instelling (ANBI) (goed doel) ;
  3. een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) sociaal doel;
  4. een stichting administratiekantoor (STAK);
  5. een stichting derdengelden;
  6. een stichting derdengelden advocatenkantoor
  7. een claimstichting

Het is mogelijk om na uw overlijden een stichting in het leven te roepen als erfgenaam dan moet u de volledige statuten opnemen in uw testament. De stichting is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat deze volledige rechtsbevoegdheid bezit en zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is. Met andere woorden kan een stichting onroerend goed in bezit hebben en gehouden worden aan overeenkomsten die het bestuur sluit met andere partijen. De inkomsten van een stichting moeten ten goede komen aan het ideële of sociale doel. Uitkeringen aan de oprichter(s) of bestuurder(s) zijn niet toegestaan tenzij dit past binnen de ideele doelstellingen. Wij zullen ju helpen met het formuleren of verbeteren van je doelstellingen.

Stichting en ondernemen?

Een onderneming drijven is mogelijk maar dan moeten de inkomsten uit de onderneming gebruikt worden voor het realiseren van de doelstellingen. Ga je ondernemen dan moet je dit melden bij de Kamer van Koophandel & de Belastingdienst. De Belastingdienst zal aan de hand van uw melding beoordelen welke belastingheffing van toepassing is op de stichting.

Stappenplan

Hoe gaat het oprichten van een stichting precies in zijn werk.

Vul de gegevens van de stichting, oprichter(s) en bestuurders in.

Ontvang een concept akte,volmachten, KvK-formulieren en een factuur.

Stuur de volmacht terug of maak een afspraak en betaal de nota.

Uw stichting wordt opgericht en ingeschreven bij de KvK. U ontvangt een bevestiging en statuten.

Veelgestelde vragen

Wat is een huishoudelijk reglement?

In de statuten staat alles wat voor een langere periode (minstens vijf jaar zal gelden). Alle overige zaken die je nader wil regelen zet je in het huishoudelijk reglement. Dit zijn dus afspraken, regels en richtlijnen die kunnen wijzigen. Als je deze in de statuten opneemt moet je voor iedere wijziging langs de notaris. Een huishoudelijk reglement is dus een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Een vereniging of stichting moet beschikken over statuten, het opstellen van een huishoudelijk reglement is niet verplicht.

In vier stappen je stichting oprichten

Wat kost het oprichten van een stichting?

Wat kost het oprichten van een stichting? Hieronder een overzicht met tarieven. De tarieven zijn inclusief volmacht voor oprichting, notariskosten en inschrijving KvK. Van de KvK ontvang je eenmalig een factuur van € 50,- inschrijfkosten. Deze kosten zitten dus niet in ons tarief.

Stichting Beheer Derdengelden advocatuur
€ 350
Algemeen nut beogende instelling (ANBI stichting)
€ 375

Notaris blog

Is een bestuurslid met een BKR registratie een gevaar voor de ANBI-status?

Wij willen graag een ANBI oprichten. Een beoogd bestuurslid heeft een BKR registratie vanuit het verleden. ... Lees meer

vraagtekens

Wat is een huishoudelijk reglement?

In de statuten staat alles wat voor een langere periode (minstens vijf jaar zal gelden). ... Lees meer