Partnerschapsvoorwaarden voor een geregistreerd partnerschap

v.a.€ 928

Als alternatief voor trouwen kan je ook kiezen voor het geregistreerd partnerschap. De regels over de gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden gelden daarom ook voor het geregistreerd partnerschap. Huwelijkse voorwaarden voor geregistreerde partners worden partnerschapsvoorwaarden genoemd.

Gemeenschap van goederen of partnerschapsvoorwaarden?

Vóór de registratie moeten aanstaande partners kiezen of ze in gemeenschap van goederen willen trouwen of onder partnerschapsvoorwaarden. Als je niet vóór je geregistreerd partnerschap bij de notaris partnerschapsvoorwaarden maakt, registreer je automatisch in gemeenschap van goederen. Vanaf het ‘ja-woord’ heb je samen één vermogen. Niet alleen de bezittingen worden gedeeld, maar ook de schulden. Door partnerschapsvoorwaarden kan je zelf kiezen of en welke bezittingen of schulden je op welke manier wilt delen. Met partnerschapsvoorwaarden kan je in de meeste gevallen voorkomen dat schuldeisers aanspraak kunnen maken op het vermogen van de andere partner.

Youtube filmpje partnerschapsvoorwaarden

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Op een aantal punten verschilt het huwelijk met een geregistreerd partnerschap. Kijk hiervoor bij veelgestelde vragen. Wil je meer lezen over partnerschapsvoorwaarden lees dan de brochure samen verder. Hierin lees je meer over koude uitsluiting, wat je kan regelen voor een koopwoning en verrekening van inkomsten.

brochure samen verder met huwelijksvoorwaarden of een samenlevingscontract

Lees meer over partnerschapsvoorwaarden

Stappenplan

Vul je gegevens in en beantwoord een aantal vragen om te weten wat je nodig hebt in je partnerschapsvoorwaarden en wellicht jouw testament

Je ontvangt een e-mail met voorbeeld akte partnerschapsvoorwaarden en het verzoek om een kopie van je legitimatiebewijs en dat van je partner op te sturen.

De notaris maakt de concept akte met partnerschapsvoorwaarden op aan de hand van jouw situatie en stuurt deze toe met een toelichting en daarnaast het verzoek om een afspraak te maken

Tijdens de afspraak bespreekt de notaris de akte(n) met je en legt hij/zij alles uit. Daarna zetten jij, je partner en de notaris de handtekening. De notaris schrijft de partnervoorwaarden in bij de rechtbank. Jullie kunnen vanaf dat moment gaan registreren als partners zonder dat er een gemeenschap van goederen ontstaat!

Veelgestelde vragen

Welk recht is van toepassing op ons huwelijk/geregistreerd partnerschap?

Voor het vaststellen van het toepasselijk recht bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap (zonder huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden met een rechtskeuze dus geen rechtskeuzeovereenkomst) wordt gekeken naar de eerste woonplaats (binnen 6 maanden) na huwelijksvoltrekking (art. 26 Verodering Huwelijksvermogensstelsels (HuwvermVo)). Is die er niet dan de gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten/partners. Is die er niet dan moet gezocht worden naar het nauwst verbonden rechtsstelsel.

Wat voor een rechtskeuze kunnen wij maken in onze huwelijkse voorwaarden?

In huwelijkse voorwaarden kan je kiezen om het Nederlandse recht toe te passen op de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. Je kan deze voor het Nederlandse huwelijksvermogensrecht alleen maken als een van echtgenoten de Nederlandse nationaliteit heeft of een van de echtgenoten of beiden zijn/haar gewone verblijfplaats heeft/hebben in Nederland op het moment van het uitbrengen van de rechtskeuze (artikel 22 van de EU verordening huwelijksvermogensrecht (EU) 2016/1103).

Kan je huwelijkse voorwaarden ook al opnemen in een samenlevingscontract?

Kan je huwelijkse voorwaarden ook al opnemen in een samenlevingscontract? Nee! Huwelijkse voorwaarden moeten in een notariële akte zijn opgenomen (1:115 BW). In de rechtspraak wordt deze lijn strak gevolgd omdat dit ter bescherming is van elkaar en de belang van bijv. schuldeisers. Huwelijkse voorwaarden kunnen alleen gemaakt worden door (toekomstige) echtgenoten/geregistreerde partners bij een concreet voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wat behoort tot de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen?

In beginsel vallen alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap zijn verkregen met uitzondering van alle erfrechtelijke verkrijgingen en giften in de beperkte gemeenschap (zie overige uitzonderingen in (1:94 lid 2 BW)) . Ook alle voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap aan de partners gezamenlijke toebehorende bezittingen en schulden vallen in de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen(1:94 lid 2 en lid 7 BW).

Kun je trouwen als je in de schuldsanering zit?

Ja, je kan als saniet trouwen als je in de schuldsanering zit. Als je in de schuldsanering zit, verlies je de bevoegdheid om over je vermogen te beschikken en feitelijke handelingen te verrichten. Je blijft ondanks de schuldsanering wel zelfstandig bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen ((bijv. trouwen) art. 297 lid 1 Fw). Toestemming van de WSNP-bewindvoerder voor het huwelijk is niet vereist. Je moet het voornemen om te trouwen melden aan je WSNP-bewindvoerder. Je hebt immers een informatieplicht om relevante feiten/voornemens met betrekking tot de eigen vermogenspositie te melden aan de WSNP-bewindvoerder. Als de saniet niet voldoet aan deze informatieplicht kan dat nadelige gevolg hebben. De schuldsanering kan namelijk worden  stopgezet zonder kwijtschelding van de schulden (art. 350 lid 1 en 3 Fw). Heeft je WSNP-bewindvoerder bezwaar dan is het verstandig om je huwelijk uit te stellen totdat de schuldsanering beëindigd is. Mag je wel trouwen dan is een gemeenschap van goederen geen goed idee voor je nieuwe partner.  Huwelijkse voorwaarden met een koude uitsluiting zorgt ervoor dat het vermogen gescheiden blijft en er geen nieuwe schuldenlast ontstaat bij echtscheiding/overlijden.

Je huwelijkse voorwaarden online regelen? En geen zin in hoge kosten? Vraag dan je voorwaarden aan via VanDeNotaris.nl. Wij leggen je de gevolgen van het huwelijk of een geregistreerd partnerschap rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier huwelijkse voorwaarden online.

Wanneer bij koude uitsluiting toch pensioen delen?

Of pensioen toch gedeeld wordt bij koude uitsluiting is van belang de datum van scheiding. Ben je gescheiden op of na 1 mei 1995 dan wordt het pensioen ondanks de overeengekomen koude uitsluiting verdeeld, tenzij de ‘Wet verevening pensioen bij scheiding’ expliciet niet van toepassing is verklaard. Ben je gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 dan wordt bij koude uitsluiting het pensioen niet verdeeld.

Huwelijkse voorwaarden ‘vergeten’ op te maken

Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen terwijl dat niet de bedoeling was dan kan je staande huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden opstellen. Je moet hierbij de huwelijksgoederen gemeenschap verdelen. Normaal gesproken moet dat 50%/50%. Ga je anders verdelen dan levert dat een schenking op. Er is echter geen sprake van een schenking als binnen drie jaar na huwelijksdatum alsnog huwelijkse voorwaarden opgesteld worden en er sprake was van een misverstand. Jij en je partner moeten bij de belastinginspecteur aannemelijk maken dat jullie op grond van een misverstand voorafgaand aan het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt. De wetgever komt je tegemoet: Als binnen drie jaar na het sluiten van het huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt en op dat moment geen sprake is van duurzaam gescheiden leven of echtscheiding, wordt een misverstand verondersteld.

Wat gebeurt er met de hypotheek bij overlijden van een partner?

Je erft (het aandeel van) de woning met hypotheekschuld van je partner. Van belang is de vraag of je de hypotheek kan blijven betalen? De schuld is dezelfde als toen je partner nog leefde. En dus blijven de maandelijkse lasten voor de hypotheek gelijk. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn als je genoeg verdient om de hypotheek met alleen jouw inkomen te betalen. Als je de hypotheek hebt afgesloten op twee inkomens is het antwoord ingewikkelder. Ook dan hoeft het geen probleem te zijn om je huis te betalen. Zo kun je recht hebben op het nabestaandenpensioen van je partner. Hiervoor heb je een notarieel samenlevingscontract nodig als je niet gehuwd bent. Je kunt ook een verzekering afsluiten die uitkeert als jij of je partner overlijdt. Met deze verzekeringsuitkering kun je in een keer een deel van de hypotheek aflossen. De maandlasten voor je huis gaan dan omlaag. Dankzij de verzekering blijft het huis betaalbaar als er een inkomen wegvalt. Veel banken verplichten je een overlijdensrisicoverzekering bij je hypotheek af te sluiten.

Wat gebeurt er met het huis bij het overlijden van een partner?

Als je samen een koopwoning hebt en een van jullie overlijdt, vererft in beginsel de helft van de woning. Twee zaken zijn van belang. Naar wie gaat de woning en als dat de langstlevende is, kan deze de woonlasten betalen? Gehuwd en geen testament: Ben je gehuwd en is er geen testament? Dan komt de helft van de woning via het wettelijke erfrecht bij de langstlevende echtgenoot terecht. Samenwonen en geen testament: Als je samenwoont, ben je niet automatisch erfgenaam van elkaar. Je kan ervoor zorgen dat de woning bij de langstlevende partner terechtkomt door samen een notarieel samenlevingscontract en/of testamenten op te stellen. Het is aan te raden in elk geval iets te regelen. Kan je de woonlasten betalen? De woonlasten bestaan onder meer uit rentelasten van de hypotheekschuld en aflossing. Vaak is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze keert bij overlijden een bedrag uit. Met dat bedrag kan de hypotheekschuld (deels) worden afgelost, waardoor de woonlasten lager worden. Let op: Mogelijk dat over de uitkering uit verzekeringen erfbelasting moet worden betaald. Daarnaast kan je wellicht aanspraak maken op nabestaandenpensioen van je partner.

Betaal ik erfbelasting als mijn partner kort voor de geplande huwelijksdatum overlijdt?

Nee, er geldt een tegemoetkoming als je voldoet aan de voorwaarden: 1. de huwelijksvoorbereidingen moeten in een vergevorderd stadium verkeren; 2. de periode tussen het overlijden en het tijdstip van de voorgenomen huwelijksvoltrekking is korter dan 6 maanden; 3. De tegemoetkoming wordt niet verleend als de huwelijksvoorbereidingen zijn getroffen in het zicht van het overlijden omwille van de erfbelasting.  Besluit van 5 juli 2010 Aanstaande echtgenoot

Waar worden onze voorwaarden bewaard of geregistreerd?

De notaris bewaart de originele akte in zijn kluis. Jullie ontvangen een afschrift van de voorwaarden. De notaris schrijft de voorwaarden in, in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank. Dit register is openbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld schuldeisers van je bedrijf zien op welke voorwaarden je getrouwd bent.

Wat zijn redenen om alsnog huwelijkse voorwaarden op te stellen?

Ook tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen er redenen zijn om alsnog huwelijkse voorwaarden op te stellen. Bijvoorbeeld een grote financiële verandering kan een goede reden zijn om over te gaan naar voorwaarden. Het starten en hebben van een eigen bedrijf geeft financiële risico’s. Voorwaarden beschermen de persoonlijke bezittingen van je partner tegen eventuele zakelijke schuldeisers . Via voorwaarden kan je ook het bedrijf apart van je partner houden. Bij scheiding hoef je dan niet de waarde van het bedrijf te verdelen en kan de onderneming verder.

Mijn echtgenoot kan geen toestemming geven. Wat nu?

Als er geen levenstestament is, kan je de rechter bij afwezigheid of onmogelijkheid van de andere echtgenoot vragen om vervangende toestemming (artikel 1:88 lid 6 BW). Aangezien het een rechtbankverzoekschrift procedure is, heb je een advocaat nodig.

Huwelijkse voorwaarden veranderen of beëindigen?

Huwelijksvoorwaarden veranderen of beëindigen gaat via de notaris. Dit moet samen met jouw partner. Als je de huwelijkse voorwaarden opheft, wordt alles van jullie samen volgens de wet zoals bij een huwelijk of partnerschap in gemeenschap van goederen. Dit kan voordelig uitpakken voor de erfbelasting. Als je gaat scheiden dan eindigen de huwelijkse voorwaarden automatisch. Je hoeft niet naar de notaris om de voorwaarden te laten vervallen.

Wat staat er in huwelijkse voorwaarden?

In huwelijkse voorwaarden staan afspraken die je met jouw partner maakt over de verdeling van jullie bezittingen en schulden bij echtscheiding en overlijden. Je kunt deze voorwaarden ook maken als je al getrouwd bent. Het gaat om afspraken over geldzaken, inboedel, huis en pensioen.

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden nodig tegen lage notariskosten? Regel het online!

Notaris blog

Schulden van echtgenoten/geregistreerde partners, ben ik aansprakelijk?

Ik ben getrouwd en mijn man is ondernemer (eenmanszaak). Ben ik aansprakelijk voor schulden? Als je ... Lees meer

Welk recht is van toepassing op ons huwelijk/geregistreerd partnerschap?

Voor het vaststellen van het toepasselijk recht bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap (zonder huwelijkse ... Lees meer