samenlevingscontract

v.a.€ 403

Samenwonen? Voorkom problemen met een samenlevingscontract.

Als je gaat samenwonen of al samenwoont, dan is het goed om een aantal afspraken formeel te laten vastleggen. Dat kun je doen als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan gaat, maar als je nog van plan bent om dat (snel) te gaan doen, dan is het raadzaam bij de notaris een samenlevingscontract te laten opstellen.

Met een samenlevingscontract voorkom je namelijk onduidelijkheid en onnodig geregel (achteraf) als er onverhoopt iets gebeurt. Wettelijk gezien is er niets geregeld als je samenwoont en zolang je afspraken niet notarieel laat vastleggen, hebben jullie allebei je eigen inkomens, bezittingen en schulden.

Wat is een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract leg je een aantal afspraken met je partner concreet vast . Jullie geven aan welke geldmiddelen en goederen tot jullie gezamenlijk bezit behoren. Daarnaast kun je afspraken vastleggen over bijvoorbeeld pensioen, kinderen, eigendom van de woning en spaartegoeden.

Ook kun je formeel laten vastleggen wat er gebeurt als jullie uit elkaar gaan of één van jullie komt te overlijden. Dat zijn zaken waar je nu liever niet aan denkt, maar waarvan het wel belangrijk is dat ze goed geregeld zijn. Het samenlevingscontract moet altijd door beide partners bij een notaris ondertekend worden, want alleen dan is het rechtsgeldig. Voor het afsluiten van een samenlevingscontract moet je overigens wel allebei minimaal 18 jaar oud zijn en niet onder curatele staan.

De voordelen van een samenlevingscontract

Door afspraken bij de notaris contractueel vast te laten leggen in een samenlevingscontract, voorkom je een hoop problemen achteraf:

  • Erfenis bij overlijden van een partner: als je niets hebt laten vastleggen over een erfenis, dus ook geen testament hebt opgesteld, dan zal je partner niet meedelen als je komt te overlijden. Je zorgt er met een samenlevingscontract voor dat je gemeenschappelijke bezittingen (bijv. woning, inboedel en geld op de en/of rekening bij elkaar terecht komt in geval van overlijden.
  • Verdeling van spaargelden: breng jij veel meer spaargeld in dan je partner? Of andersom? Dan is het goed om dat vast te laten leggen om onduidelijkheid achteraf te voorkomen. Dat geldt ook voor spaargelden die jullie samen opbouwen: als je niet laat vastleggen dat jullie dit samen beheren, dan kan dat bij overlijden van één van de partners nadelige gevolgen hebben.
  • Meeprofiteren van goed pensioen: als jij of je partner een goede pensioenregeling heeft, dan kan de ander daarvan profiteren. Dan moet je via een samenlevingscontract wel aan kunnen tonen dat je een partner hebt
  • Scheiden van zakelijk en privé: als je een eigen bedrijf hebt of daaraan begint, dan kun je jouw partner beschermen door duidelijke afspraken in het samenlevingscontract te maken over bezittingen en schulden
  • In beter overleg uit elkaar: door nu al af te spreken wat er gebeurt als jullie uit elkaar gaan, voorkom je veel onenigheid of zelfs rechtszaken. Je neemt in het contract op wat er gebeurt met bijvoorbeeld de inboedel, de woning en de spaartegoeden. Denk ook aan alimentatie voor een verhuiskostenregeling.

Ook op andere gebieden, zoals bij belastingzaken en kinderen, geeft een samenlevingscontract jouw partner en jou voordelen en duidelijkheid. Het loont dus altijd om een samenlevingscontract af te sluiten als je gaat samenwonen. Wij zetten nog een aantal reden om een samenlevingscontract te maken voor je op een rijtje in het artikel “waarom een samenlevingscontract”>>>.

Vraag daarom direct een samenlevingscontract aan of neem contact op voor meer informatie over een samenlevingscontract.

Bekijk youtubefilmpjes over het samenlevingscontract


Wil je meer informatie lees dan: Brochure Notaris samenlevingscontract huwelijkse voorwaarden

samenlevingscontract nodig?

Woon je samen? Doe dan in 3 minuten de test om te bepalen of jullie gezamenlijke afspraken nog goed passen in de huidige levenssituatie. Ontvang na de test direct een advies met de
belangrijkste aandachtspunten.

Stappenplan

Het maken van een samenlevingscontract is heel eenvoudig. Hieronder staat wat je moet doen.

Vul je gegevens in en beantwoord een aantal vragen om te weten wat je nodig hebt in je samenlevingscontract en wellicht je testament

Je ontvangt een e-mail met voorbeeld akte en het verzoek om een kopie van je legitimatiebewijs op te sturen.

De notaris maakt de concept akte samenlevingscontract op aan de hand van jou situatie en stuurt deze toe met het verzoek om een afspraak te maken

Tijdens de afspraak bespreekt de notaris de akte(n) met je en legt hij/zij alles uit. Daarna zetten jij, je partner en de notaris de handtekening. Vanaf dat moment is het samenlevingscontract pas rechtsgeldig.

Veelgestelde vragen

Draagplichtovereenkomst na het verbreken van een relatie.

Ik en inmiddels mijn ex vriendin zijn uit elkaar. Er is een koophuis die op onze beide namen staat en er zijn geen kinderen. Wij hebben samen al een opzet gemaakt wat onze wensen zijn. Ik blijf in het huis en betaal haar maandelijks een vastgesteld bedrag. Wij hebben geen notarieel samenlevingscontract of iets dergelijks. In verband met een eigen onderneming is het niet mogelijk om de woning te verdelen en op mijn naam te zetten. Hiervoor zal mijn ondernemingsresultaat flink omhoog moeten. Mijn ex blijft nog zeker een jaar mede-eigenaar van de woning totdat het voor de bank zeker is dat ik de hypotheek allen kan dragen. Kunnen jullie dit op papier zetten en het daadwerkelijk rechtsgeldig maken dat we beide aan onze afspraken MOETEN houden? 

Draagplichtovereekomst

Je kan een overeenkomst opmaken en daarin afspraken maken over wie welke woonlasten draagt. Dergelijke afspraken kunnen worden vastgelegd in een draagplichtovereenkomst. Hiermee kan je de hypotheekrente aftrek mee beïnvloeden. Zonder afspraken worden de aangegane leningen fiscaal aan elke partner voor 50% worden toegerekend. Om ervoor te zorgen dat fiscaal een schuld specifiek slechts aan een van beide partners wordt toegerekend of in een andere verhouding dan 50/50, moet je nadere afspraken te maken. Van belang is dat je goed oplet voor wat betreft de hypotheekrente aftrek >>>In geval van ongehuwd samenwoners kunnen de afspraken in als bijlage aan een samenlevingscontract worden toegevoegd. In jullie geval zal dat een losse draagplicht overeenkomst worden. Laat je financieel adviseur deze overeenkomst opstellen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek

Als je samen een huis koopt dan eist de bank dat de partners de schuld gezamenlijk aangaan. Ook is in de hypotheekakte opgenomen dat jullie beide hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de volledige hypotheekschuld. Je ex-partner neemt dus een behoorlijk risico door deze constructie in stand te laten. Mocht jij failliet gaan dan kan de bank bij je ex de volledige hypotheekschuld innen.

Waarom ook testamenten bij een samenlevingscontract met verblijvingsbeding?

Een verblijvingsbeding regelt dat gemeenschappelijk bezit bij de andere samenwoonpartner komt bij een overlijden. Dit geldt alleen voor gemeenschappelijk bezit maar niet voor de rest (auto's, eigen spaargeld en vorderingen wegens meerinbreng bij een gezamenlijke woning). Kort overlijden na elkaar is jackpot voor de familie van degene die als laatst overlijdt zeker als de samenwoners een levensverzekering hebben afgesloten. In een testament regel je dat al je bezittingen bij elkaar terecht komen. Daarnaast kan je een regeling opnemen voor als jullie kort na elkaar overlijden alles netjes verdeeld wordt over beide families en ben je direct beschermd tegen erfrechtelijke aanspraken van eigen kinderen (vorderingen zij pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende van jullie beiden).

Kan je huwelijkse voorwaarden ook al opnemen in een samenlevingscontract?

Kan je huwelijkse voorwaarden ook al opnemen in een samenlevingscontract? Nee! Huwelijkse voorwaarden moeten in een notariële akte zijn opgenomen (1:115 BW). In de rechtspraak wordt deze lijn strak gevolgd omdat dit ter bescherming is van elkaar en de belang van bijv. schuldeisers. Huwelijkse voorwaarden kunnen alleen gemaakt worden door (toekomstige) echtgenoten/geregistreerde partners bij een concreet voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Is er een wettelijke verplichting tot het betalen van partneralimentatie voor samenwoners?

Nee, samenwoners hebben na een relatiebreuk (scheiding) geen onderhoudsverplichting ten op zichtte van elkaar. Er is dus geen wettelijke verplichting voor samenwoners om partneralimentatie te betalen. Het maakt geen verschil of er nu wel of geen kinderen zijn. Voor kinderen geldt wel een wettelijke onderhoudsverplichting (kinderalimentatie) totdat deze 21 jaar zijn. Samenwoners kunnen er wel vrijwillig voor kiezen om partneralimentatie overeen te komen. In een notarieel samenlevingscontract wordt dan de wettelijke regeling voor getrouwde partners van toepassing verklaard. Zij kunnen ook zelf afspraken maken. Het voordeel van een samenlevingscontract in een notariële akte is dat deze kan dienen als een executoriale titel en dat je dus niet nog eens een keer naar de rechter moet.

Kun je trouwen als je in de schuldsanering zit?

Ja, je kan als saniet trouwen als je in de schuldsanering zit. Als je in de schuldsanering zit, verlies je de bevoegdheid om over je vermogen te beschikken en feitelijke handelingen te verrichten. Je blijft ondanks de schuldsanering wel zelfstandig bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen ((bijv. trouwen) art. 297 lid 1 Fw). Toestemming van de WSNP-bewindvoerder voor het huwelijk is niet vereist. Je moet het voornemen om te trouwen melden aan je WSNP-bewindvoerder. Je hebt immers een informatieplicht om relevante feiten/voornemens met betrekking tot de eigen vermogenspositie te melden aan de WSNP-bewindvoerder. Als de saniet niet voldoet aan deze informatieplicht kan dat nadelige gevolg hebben. De schuldsanering kan namelijk worden  stopgezet zonder kwijtschelding van de schulden (art. 350 lid 1 en 3 Fw). Heeft je WSNP-bewindvoerder bezwaar dan is het verstandig om je huwelijk uit te stellen totdat de schuldsanering beëindigd is. Mag je wel trouwen dan is een gemeenschap van goederen geen goed idee voor je nieuwe partner.  Huwelijkse voorwaarden met een koude uitsluiting zorgt ervoor dat het vermogen gescheiden blijft en er geen nieuwe schuldenlast ontstaat bij echtscheiding/overlijden.

Je huwelijkse voorwaarden online regelen? En geen zin in hoge kosten? Vraag dan je voorwaarden aan via VanDeNotaris.nl. Wij leggen je de gevolgen van het huwelijk of een geregistreerd partnerschap rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier huwelijkse voorwaarden online.

Online aanvragen gezamenlijk ouderlijk gezag kind

Ben je niet getrouwd dan krijg je als vader niet automatisch het ouderlijk gezag. Wil je gezamenlijk ouderlijk gezag, dan kun je dit aanvragen bij de griffie van de rechtbank. Er wordt dan een aantekening gemaakt in het centraal gezagsregister. Een belangrijke voorwaarde is dat je jouw kind hebt erkend. Erkennen van een kind kan (met toestemming van de moeder) bij de gemeente in je woonplaats. Online het gezag regelen via de rechtbank kan via deze link >>>

Wat gebeurt er met de hypotheek bij overlijden van een partner?

Je erft (het aandeel van) de woning met hypotheekschuld van je partner. Van belang is de vraag of je de hypotheek kan blijven betalen? De schuld is dezelfde als toen je partner nog leefde. En dus blijven de maandelijkse lasten voor de hypotheek gelijk. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn als je genoeg verdient om de hypotheek met alleen jouw inkomen te betalen. Als je de hypotheek hebt afgesloten op twee inkomens is het antwoord ingewikkelder. Ook dan hoeft het geen probleem te zijn om je huis te betalen. Zo kun je recht hebben op het nabestaandenpensioen van je partner. Hiervoor heb je een notarieel samenlevingscontract nodig als je niet gehuwd bent. Je kunt ook een verzekering afsluiten die uitkeert als jij of je partner overlijdt. Met deze verzekeringsuitkering kun je in een keer een deel van de hypotheek aflossen. De maandlasten voor je huis gaan dan omlaag. Dankzij de verzekering blijft het huis betaalbaar als er een inkomen wegvalt. Veel banken verplichten je een overlijdensrisicoverzekering bij je hypotheek af te sluiten.

Wat gebeurt er met het huis bij het overlijden van een partner?

Als je samen een koopwoning hebt en een van jullie overlijdt, vererft in beginsel de helft van de woning. Twee zaken zijn van belang. Naar wie gaat de woning en als dat de langstlevende is, kan deze de woonlasten betalen? Gehuwd en geen testament: Ben je gehuwd en is er geen testament? Dan komt de helft van de woning via het wettelijke erfrecht bij de langstlevende echtgenoot terecht. Samenwonen en geen testament: Als je samenwoont, ben je niet automatisch erfgenaam van elkaar. Je kan ervoor zorgen dat de woning bij de langstlevende partner terechtkomt door samen een notarieel samenlevingscontract en/of testamenten op te stellen. Het is aan te raden in elk geval iets te regelen. Kan je de woonlasten betalen? De woonlasten bestaan onder meer uit rentelasten van de hypotheekschuld en aflossing. Vaak is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze keert bij overlijden een bedrag uit. Met dat bedrag kan de hypotheekschuld (deels) worden afgelost, waardoor de woonlasten lager worden. Let op: Mogelijk dat over de uitkering uit verzekeringen erfbelasting moet worden betaald. Daarnaast kan je wellicht aanspraak maken op nabestaandenpensioen van je partner.

Hoe eindigt een samenlevingscontract?

In je samenlevingsovereenkomst staat vermeld hoe het contract eindigt. Bijvoorbeeld door een huwelijk of overlijden. Daarnaast zijn er een aantal bewijsvermoedens opgenomen om aan te tonen dat de samenwoning verbroken is zoals: de samenleving van partijen wordt vermoed te zijn geëindigd in onder meer de navolgende gevallen: niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staan, een schriftelijke beëindigingsovereenkomst, een aangetekend schrijven aan de ander met een opzegging ,partijen staan in de gemeentelijke basisadministratie niet langer op hetzelfde adres ingeschreven. Bij het beëindigen van de samenwoning moet je, je houden aan de afspraken die in het samenlevingscontract zijn vastgelegd met betrekking tot het uit elkaar gaan.

Samenlevingscontract: Is een notaris verplicht?

Nee. Je kan ook zelf afspraken op papier zetten en ondertekenen. Dat is een rechtsgeldige overeenkomst. In veel situaties is het toch aan te raden een samenlevingscontract op te laten stellen door een notaris. De notaris kan het samenlevingscontract exact afstemmen op je wensen en situatie. Vaak kan de notaris je adviseren en attent maken op bepaalde situaties. Ander voordeel is dat een notarieel samenlevingscontract meer rechtskracht heeft, omdat de afspraken officieel zijn vast gelegd. Daardoor kan je dezelfde voordelen krijgen als mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Een notarieel samenlevingscontract is vaak een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een partnerpensioenregelingen.

Is een samenlevingscontract verplicht?

Nee. Je kan ook zonder samenlevingscontract gewoon gaan samenwonen. De wet verplicht het namelijk niet. Het opstellen van een samenlevingscontract is wel aan te bevelen. Het kan problemen voorkomen als één van jullie beiden overlijdt of de relatie wil beëindigen. Daarnaast kan een (notarieel) samenlevingscontract nodig zijn voor woningbouwverenigingen, pensioenfondsen en andere instanties. Soms stelt bijvoorbeeld een bank een samenlevingscontract verplicht om een hypotheek te kunnen krijgen.

Wat is een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract spreek je een aantal zaken af als je samenwoont of gaat samenwonen. Je maakt afspraken over: de verdeling van de kosten van boodschappen, kleding, woonlasten; de verdeling van inkomen; de bankrekening(en); de kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen; de verdeling van de bezittingen als je uit elkaar gaat; de vergoeding voor het inbrengen van eigen geld; de aanwijzing voor het partnerpensioen (nabestaanden pensioen); de alimentatie (niet verplicht); de verhuisvergoeding voor degene die de woning verlaat; de verdeling van de overwaarde / onderwaarde van de woning; een verblijvingsbeding: als je partner komt te overlijden mag je de gemeenschappelijke bezittingen houden.

Samenwonen en inbreng van eigen geld. Wat kan je afspreken?

Naast een hypothecaire geldlening betaal je mogelijk jullie huis met eigen geld of betaal je een verbouwing met spaargeld of een schenking van een van de beide ouders.  Het is goed om dit in een notarieel samenlevingscontract vast te leggen zodat bij overlijden of scheiding duidelijk is wie wat in het huis heeft gestopt en welke afspraken daarover zijn gemaakt. Globaal kan je afspreken dat je, je investering terug krijgt ongeacht de waarde of afhankelijk van de waarde stijging of daling van de woning.

Regel voordelig je samenlevingsovereenkomst

Wat kost een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract via VanDeNotaris.nl is inclusief regelingen voor de huishoudkosten, inboedel, een verblijvings- en overname beding, aanwijzing partnerpensioen, verhuiskostenvergoeding, alimentatieregeling en regeling vanwege inbreng eigen geld. Dit is dus geen "standaard" contract zoals bij de HEMA. In het tarief zit ook het opstellen van de akte en toezending per e-mail, het ondertekenen van de akten en (zo nodig) aanmelding bij het Centraal Testamenten Register.

Notarieel samenlevingscontract€ 356,95
Inschrijving in het centraal testamenten register voor 2 personen incl. btw€ 15,73
Recherches GBA/VIS/CUR en CIR voor 2 personen€ 30
TOTAAL€ 402,68
Optioneel
passeren tijdens avondopenstelling (afhankelijk per notaris) incl. btw€ 90,75
Urgentie, binnen vijf werkdagen (all-in prijs)€ 951
Binnen 2 weken (all-in prijs)€ 751
Annulering
Bij annulering van de opdracht brengen wij reeds verrichte werkzaamheden tegen een uurtarief in rekening met een minimum van € 90,75€ 90,75

Notaris blog

Draagplichtovereenkomst na het verbreken van een relatie.

Ik en inmiddels mijn ex vriendin zijn uit elkaar. Er is een koophuis die op ... Lees meer

Waarom ook testamenten bij een samenlevingscontract met verblijvingsbeding?

Een verblijvingsbeding regelt dat gemeenschappelijk bezit bij de andere samenwoonpartner komt bij een overlijden. Dit ... Lees meer