Voogd aanwijzen voor onze kinderen

€ € 175,-

Ouderlijk gezag: Totdat je kinderen 18 zijn neem jij de beslissingen over opvoeden, verzorgen en beheer je het vermogen van je kinderen. Als deze taken door iemand anders gedaan worden die geen ouder van het kind is, noemen we dit voogdij! In de wet is geregeld dat een voogd de taken overneemt als de ouders dit niet meer zelf kunnen. Als ouder kan je zelf een voogd aanwijzen. Doe je dat niet dan zal de rechter een voogd aanwijzen en wellicht net diegene die jij niet geschikt acht.

Een voogd aanwijzen kan via een testament of het gezagsregister. In een testament kan je, je wensen over de zorg voor je kinderen beter beschrijven. Ook bepaal je tot welke leeftijd -nadat je kind 18 is geworden- zijn of haar vermogen beheert en door  wie: die hoeft niet de voogd te zijn. Je kan direct voorkomen dat je kinderen jou erfenis moeten delen met een ex-partner als ze gaan scheiden. Daarnaast kan je met het benoemen van een executeur voorkomen dat jou erfenis via de rechtbank wordt afgewikkeld. Wil je meer informatie lees dan de brochure over voogdij en bewind>>>. Regel het voordat het te laat is en vraag direct online jou voogdbenoeming aan.

Stappenplan

Het aanwijzen van een voogd, bewindvoerder en/of executeur is heel eenvoudig. Hieronder staat wat je moet doen.

Vul je gegevens in en beantwoord een aantal vragen om te weten wat je nodig hebt in je voogdijbenoeming / testament

Je ontvangt een e-mail met voorbeeld akte en het verzoek om een kopie van je legitimatiebewijs (en dat van je partner) op te sturen.

De notaris maakt de concept akte met voogdij benoeming op aan de hand van jou situatie en stuurt deze toe met een toelichting en daarnaast het verzoek om een afspraak te maken

Tijdens de afspraak bespreekt de notaris de akte(n) met je en legt hij/zij alles uit. Daarna zetten jij(, je partner) en de notaris de handtekening. De notaris schrijft de voogdijbenoeming in bij het CTR. Ieder later geboren kind valt automatisch onder dezelfde regeling!

Veelgestelde vragen

Online aanvragen gezamenlijk ouderlijk gezag kind

Ben je niet getrouwd dan krijg je als vader niet automatisch het ouderlijk gezag. Wil je gezamenlijk ouderlijk gezag, dan kun je dit aanvragen bij de griffie van de rechtbank. Er wordt dan een aantekening gemaakt in het centraal gezagsregister. Een belangrijke voorwaarde is dat je jouw kind hebt erkend. Erkennen van een kind kan (met toestemming van de moeder) bij de gemeente in je woonplaats. Online het gezag regelen via de rechtbank kan via deze link >>>

Wie kan ik benoemen als bewindvoerder?

Als je verwacht dat je kinderen (nog) niet verantwoord met jou erfenis/schenking om kunnen gaan, kan je de erfenis/schenking onder bewind stellen en een bewindvoerder benoemen. Bijvoorbeeld als uw kinderen nog te jong zijn, geestelijke problemen hebben of verslaafd zijn aan drugs. Dit moet in het testament/schenkingsakte vastgelegd worden. Je kan zelf aangeven tot welke leeftijd het vermogen van het kind onder bewind staat. Je bent niet verplicht om de bij testament benoemde voogd ook tot bewindvoerder te benoemen. Iemand kan heel goed zijn met kinderen maar een ramp met geld dan is het verstandig om een aparte bewindvoerder te benoemen.

Wie krijgt het gezag of voogdij over mijn kinderen als ik kom te overlijden?

Als ouders samen het gezag hebben en 1 van hen overlijdt, krijgt de andere ouder automatisch alleen het gezag. Als zij allebei komen te overlijden of de laatste ouder met gezag overlijdt, bepaalt de rechter wie voogd wordt. Als de ouder(s) een voogd benoemd hebben/heeft in hun testament, vraagt de griffier van de rechtbank of deze persoon voogd wil worden. Als de ouders niet in hun testament hebben vastgelegd door wie zij de kinderen willen laten opvoeden na hun dood, neemt de rechter die beslissing. De rechter die over de voogd benoeming moet beslissen, neemt contact op met de directe families. Samen met hen wordt dan bekeken wat de beste oplossing is. In de meeste gevallen wordt de voogdij in onderling overleg geregeld. Maar niet altijd is meteen een oplossing, bijvoorbeeld omdat er meerdere geschikte voogden zijn. De rechter kan dan de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen. Voorkom dat jou kinderen in een moeilijke tijd "speelbal" worden in jullie families en regel zelf een voogd al vanaf € 175,- all-in.

Regel online een voogd voor je kinderen

Notaris blog

ipad

Online aanvragen gezamenlijk ouderlijk gezag kind

Ben je niet getrouwd dan krijg je als vader niet automatisch het ouderlijk gezag. Wil ... Lees meer

Bescherming minderjarige erfgenaam

ls een kind dat jonger is dan achttien jaar een erfenis krijgt, zullen de wettelijk vertegenwoordigers ... Lees meer