Wat voor een rechtskeuze kunnen wij maken in onze huwelijkse voorwaarden?

Wat voor een rechtskeuze kunnen wij maken in onze huwelijkse voorwaarden?

In huwelijkse voorwaarden kan je kiezen om het Nederlandse recht toe te passen op de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. Je kan deze voor het Nederlandse huwelijksvermogensrecht alleen maken als een van echtgenoten de Nederlandse nationaliteit heeft of een van de echtgenoten of beiden zijn/haar gewone verblijfplaats heeft/hebben in Nederland op het moment van het uitbrengen van de rechtskeuze (artikel 22 van de EU verordening huwelijksvermogensrecht (EU) 2016/1103).