Rente bij schenken op papier en de vermogensbelasting van 2022

Mijn vader is voornemens te gaan schenken op papier aan ons. Mijn vraag is gericht op de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor wat betreft de vermogensbelasting. En daarmee dus de gevolgen voor de kinderen. Door een schenking op papier stijgt ons vermogen en daalt het vermogen van onze vader. Boven de vastgestelde grens betalen wij vermogensbelasting. Op dit moment is irrelevant hoeveel rente je over die schenking/lening ontvangt. Dat verandert m.i.v. 2022. Dan wordt de hoogte van de rente wel relevant. Immers, alles meer dan 400 euro is dan belast. Met een rente van 6% over de schenking/lening zal dat al snel het geval zijn. Nu kunnen wij als kinderen de rente terug schenken aan  onze vader. Wordt daarmee de ontvangen rente dan ook op nihil gesteld? Dan wel, hoe kunnen we anticiperen op toekomstige wetgeving vwb de vermogensbelasting over de schenking/lening? Antwoord: Nee, door terug te schenken wordt de rente niet op nihil gesteld. Bovendien is het van belang voor de aftrek voor de erfbelasting de rente aantoonbaar daadwerkelijk jaarlijks wordt voldaan. Alternatieven zijn: De schenkingen op papier aflossen en vader het geld te laten lenen tegen een lagere rente. Als u de aflossing en lening op dezelfde dag doet dan kan de Belastingdienst die zien als een opzetje om belasting te besparen. U doet er verstandig aan om er wat tijd tussen te laten vallen en andere bedragen uit te lenen dan er op papier zijn geschonken.