schenkbelasting en erfbelasting 2015 tarieven en vrijstellingen

schenkbelasting en erfbelasting 2015 tarieven en vrijstellingen

De tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting en erfbelasting worden ieder jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie. Belasting besparen kan door een goed testament waarbij je zoveel mogelijk vrijstellingen benut. Als je kleinkinderen hebt, dan kun je door een eenvoudige aanpassing in je testament tussen de € 1.987 en € 3.974 (tarieven 2014) per kleinkind aan erfbelasting besparen. Een andere manier is door gebruik te maken van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstellingen.

Schenkbelasting en erfbelasting tarieven 2015

Hoeveel schenkbelasting en erfbelasting je betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis. In de tabel zie je welk tarief van toepassing is.

Tariefgroep
Waarde verkrijging
erfbelastingpercentage
1. Partners en kinderen € 0,- tot € 121.296,-
meer dan € 121.296,-
10%
20%
1a. Kleinkinderen € 0,- tot € 121.296,-
meer dan € 121.296,-
18%
36%
2. Overig € 0,- tot € 121.296,-
meer dan € 121.296,-
30%
40%

Erfbelasting vrijstelling 2015

Je betaalt geen erfbelasting over de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van je relatie met de overledene en het jaar van overlijden. In de tabel ziet je welke vrijstelling van toepassing is als degene in 2015 is overleden.

Relatie tot overledene vrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner) € 633.014
kinderen € 20.047
kleinkinderen € 20.047
bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 60.138
Ouders * € 47.477
Alle overige personen € 2.111
ANBI’s en SBBI’s volledig vrijgesteld

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 47.477. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 47.477. Je ziet dat je met een notarieel samenlevingscontract aanspraak maakt op de verhoogde vrijstelling. Regel direct een samenlevingscontract voor jou en je partner>>>

Schenkbelasting vrijstelling 2015

Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Jaarlijkse schenking 2015 Vrijstelling schenkbelasting
(pleeg) kind € 5.277
kleinkind € 2.111
overig € 2.111
ANBI’s en SBBI’s volledige vrijstelling

Een vrijstelling geldt per ontvanger. Je mag dus aan meerdere personen belastingvrij schenken. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. Gehuwden en geregistreerde partners worden voor de berekening gezien als een. Je hebt dus geen voordeel door aan je zoon en je schoondochter te schenken. Zij worden dus gezien als een verkrijger.

Vrijstelling voor schenkingen (aan kinderen)

Eenmalige schenking 2015 Vrijstelling algemeen doel Vrijstelling t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek)
Kind 18 t/m 39 jaar € 25.322 € 52.752

Let op voor deze schenkingen moet je altijd aangifte schenkbelasting doen. Dit moet uiterlijk voor maart van het volgende jaar. Direct schenken? Regel je schenkingsakte online>>>