Schenking aan een stiefkind ook vrijgesteld?

Schenking aan een stiefkind ook vrijgesteld?

Mag een stiefmoeder haar stiefzoon (Zoon van de man waarmee zij trouwde maar niet haar eigen zoon is) ook een belastingvrije schenking doen van €5.304 per jaar? Voor de schenk- en erfbelasting zijn stiefkinderen gelijk aan eigen kinderen. Voor een schenking van de stiefmoeder aan haar stiefkind geldt dus ook de jaarlijkse vrijstelling van € 5.304,-. De vrijstelling geldt vanuit het stiefkind. Krijgt het stiefkind nog een schenking van de andere ouder in hetzelfde kalenderjaar dan geldt maar een keer de vrijstelling en is het meerdere belast. Dit is opgenomen in art. 2 lid 3 onderdeel i AWR en artikel 19 van de Successiewet 1956 inhoudende dat een kind een eerstegraads bloedverwant en aanverwant is in de neergaande lijn. Fiscaal gezien zijn stiefkinderen en “schoonkinderen” ook kinderen.