statuten en huishoudelijk reglement vereniging

statuten en huishoudelijk reglement vereniging

Bij de oprichting van een vereniging vormen de statuten het belangrijkste stuk. Het zijn de regels waar het bestuur en de leden zich aan moeten houden. Vaak stelt het bestuur ook een huishoudelijk reglement op, met punten die nader geregeld moeten worden. Denk hierbij aan regels over het aanvragen van het lidmaatschap, de contributiebetaling, de besluitvorming binnen het bestuur of het gebruik van het pand van de vereniging.