Telt de rente bij een schenking op papier mee voor de legitieme?

Telt de rente bij een schenking op papier mee voor de legitieme?

Nee, de rente telt niet mee voor het berekenen van de legitimaire massa. Wanneer een kind onterft is en een beroep doet op zijn legitieme dan wordt er ook gekeken naar schenkingen aan andere erfgenamen. Dit wordt gedaan omdat een ouder anders heel makkelijk zijn geld weg kan schenken en zodoende de legitieme kan uithollen. In een zaak voor het Hof was er een discussie of naast de hoofdsom van een schenking op papier ook de rente meegenomen moet worden in de legitieme berekening. Volgens het Hof moeten de schenkingen op papier gezien worden als de hoofdsom, waarbij de schenkers de verplichting op zich hebben genomen om over de nog niet opeisbare bedragen jaarlijks een rente te vergoeden. Volgens het Hof is de betaling van de rentevergoeding een afzonderlijke verplichting als gevolg van het feit dat de bedragen pas na het overlijden van de schenkers opeisbaar worden. De hoofdsom en de rentevergoeding hebben een andere grondslag. Volgens het Hof zijn de rentebetalingen dus niet als schenkingen aan te maken. De berekening van de legitimaire massa hoeft dus niet gecorrigeerd te worden met de betaalde rente. ECLI:NL:GHSHE:2016:1432 Door te schenken op papier kan je dus kinderen die je wilt onterven benadelen. Vraag direct een schenking op papier aan>>>