Kan ik een testament maken als ik onder curatele ben gesteld?

Kan ik een testament maken als ik onder curatele ben gesteld?

Als je onder curatele bent gesteld ben je onbekwaam om rechtshandelingen te verrichten (1:381 lid 2). Een testament maken moet je altijd zelf doen en kan een ander niet namens jou doen. Ben je onder curatele gesteld vanwege drugs- of drankmisbruik dan kan je zonder toestemming van de kantonrechter een testament maken. Ben je om een andere reden onder curatele gesteld dan heb je toestemming nodig van de kantonrechter voor het maken van een testament (4:55 lid 2 BW). De kantonrechter geeft alleen toestemming als je de gevolgen van je testament kan overzien.