Toetreden en uittreden van leden van een coöperatie

Bij een cooperatie is het van belang om goede afspraken te maken over het toe- uittreding van leden. Zo kunnen kwaliteitseisen (bepaalde diploma’s) aan de leden worden gesteld of kunnen financiële voorwaarden worden gesteld zoals entreegelden of uittreegelden. Deze voorwaarden moeten in de statuten staan (2:60 BW). Daarnaast kan je in een ledenovereenkomst afspraken maken over geheimhouding en non-concurrentie.