Tweede Kamer ook kritisch over doorberekenen kosten toezicht en tuchtrecht

Tweede Kamer ook kritisch over doorberekenen kosten toezicht en tuchtrecht

De Tweede Kamer heeft kritiek geuit op de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen. Dit blijkt uit de inbreng van de Kamer op het wetsvoorstel. De kosten van het toezicht en tuchtrecht moeten door notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders zelf worden betaald, zo stelt het wetsvoorstel. De Kamer ziet dat de financiële gevolgen hiervan per beroepsgroep uiteen lopen. Eerder plaatste de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie al vraagtekens bij het doorberekenen van tucht en toezicht.

Omdat de financiële gevolgen van het wetsvoorstel per beroep –notaris, advocaat, gerechtsdeurwaarder- uiteen lopen, vraagt onder meer het CDA zich af hoe de beroepsgroepen de kosten zullen opvangen. Ze zijn bang dat een omgekeerde situatie ontstaat wanneer de kosten door de beroepsgroep in rekening worden gebracht bij cliënten. In dat geval betaalt niet de beroepsgroep maar de burger om de kwaliteit en integriteit van de beroepsgroep in stand te houden. De fractie van D66 vindt dat de regering zich niet eenzijdig kan onttrekken aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een integer en kwalitatieve juridische dienstverlening door alle kosten voor tucht en toezicht bij de beroepsgroep neer te leggen.

KNB

De KNB plaatste eerder al vraagtekens bij de gronden die de wetgever gebruikt om de kosten voor toezicht en tuchtrecht door te belasten aan de beroepsgroep. ‘De kosten voor tucht en toezicht horen bij de hele maatschappij te liggen en zouden uit algemene middelen betaald moeten worden. Niet alleen bij burgers die gebruik maken van de notaris,’ aldus voorzitter Jef Oomen in een brief aan de Tweede Kamer.

Haast

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) gaat de vragen van de Kamer nu beantwoorden. Dat kan een aantal weken duren, maar er is ook haast bij. V&J wil de wet op 1 juli 2016 inwerking laten treden zodat de budgettaire doelstellingen gehaald worden. Dit betekent dat de wet nog voor het zomerreces door de Tweede én Eerste Kamer geloodst moet worden.