Van wettelijke gemeenschap van goederen naar huwelijksvoorwaarden

Van wettelijke gemeenschap van goederen naar huwelijksvoorwaarden

Als trouwt in gemeenschap van goederen dan ontstaat er een vermogen waartoe je beide voor een gelijk deel toe gerechtigd bent. Als je de gemeenschap van goederen ongelijk verdeelt, kan dat een schenking zijn volgens de Belastingdienst. In twee situaties wordt er op verzoek geen schenkbelasting geheven als de in wettelijke gemeenschap gehuwden alsnog huwelijkse voorwaarden opmaken.

Geen schenking als binnen drie jaar na huwelijksdatum alsnog huwelijksvoorwaarden opgesteld worden

Er wordt geen schenkbelasting geheven als echtgenoten door een misverstand geen huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld. De echtgenoten moeten bij de inspecteur aannemelijk maken dat zij op grond van een misverstand voorafgaand aan het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt. De wetgever komt de echtgenoten tegemoet: Als binnen drie jaar na het sluiten van het huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt en op dat moment geen sprake is van duurzaam gescheiden leven of echtscheiding, wordt een misverstand verondersteld.

De huwelijks voorwaarden moeten als volgt worden ingekleed:

  • Iedere gemeenschap wordt uitgesloten;
  • Na de verdeling zijn de echtgenoten ieder gerechtigd tot hetzelfde vermogen als waartoe zij gerechtigd zouden zijn geweest, indien zij al bij het aangaan van het huwelijk iedere gemeenschap hadden uitgesloten;
  • De huwelijkse voorwaarden en de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap zijn afgewikkeld binnen zes maanden na de dagtekening van de goedkeurende beschikking van de Belastingdienst.

Verdeling gemeenschap van goederen

Bij de verdeling is het is door tijdsverloop vaak niet mogelijk of gewenst om elk goed precies toe te delen aan degene die het goed had voor het huwelijk. Bij de verdeling van de gemeenschap van goederen gaat het dus om de gerechtigdheid tot het vermogen, en dus niet om de gerechtigdheid tot de goederen zelf. Ook zullen er nieuwe goederen zijn verworven. De uiteindelijke uitkomst in vermogenspositie is bepalend voor de goedkeuring van de Belastingdienst.

Herstel van aanspraken van kinderen uit een eerder huwelijk

Er wordt ook geen schenkbelasting geheven als echtgenoten aannemelijk maken dat de wijziging  van gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden verband houdt met herstel van aanspraken van kinderen uit een eerder huwelijk op het vermogen van hun ouder en die aanspraken als gevolg van een huwelijk in wettelijke gemeenschap van goederen onbedoeld verloren zijn gegaan. De gemeenschap van goederen moet op dezelfde wijze worden verdeeld als hiervoor beschreven.

Bron: Besluit van 5 juli 2010 Van wettelijke gemeenschap van goederen naar huwelijksvoorwaarden

Je huwelijkse voorwaarden online regelen? En geen zin in hoge kosten? Vraag dan je voorwaarden aan via VanDeNotaris.nl. Wij leggen je de gevolgen van het huwelijk of een geregistreerd partnerschap rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier huwelijkse voorwaarden online.