Verplichte inschrijving CTR van een schenking op papier ?

Verplichte inschrijving CTR van een schenking op papier ?

Volgens de Wet op het centraal testamentenregister moeten notariële akten die een schenkingsovereenkomsten of andere giften bevatten met de strekking dat zij pas na het overlijden van de schenker of gever zullen worden uitgevoerd (schenking op papier) ingeschreven worden in het CTR. De notaris moet daar zorg voor dragen.