Kan ik een verwerping van een erfenis ongedaan maken?

Kan ik een verwerping van een erfenis ongedaan maken?

Vanwege een (achteraf onterechte) hoge CAK beschikking in verband met de eigen zorgbijdrage van mijn vader heb ik zijn nalatenschap verworpen. Ik heb de beschikking van het CAK aangevochten en inmiddels is vast komen te staan dat ik die niet meer hoef te betalen. Echter heb ik de erfenis verworpen en mijn vraag is nu of ik dit ongedaan kan maken? Antwoord: nee, helaas is dat niet mogelijk. Een verwerping van een erfenis kan je op grond van 4:190 lid 3 Burgerlijk Wetboek alleen onvoorwaardelijk en zonder tijdsbepaling doen en ziet op je volledige erfdeel. Volgens artikel 4:190 lid 4 Burgerlijk Wetboek kan je een verwerping dus niet ongedaan maken of terugdraaien.