Waarom een samenlevingscontract?

Waarom een samenlevingscontract?

Waarom een samenlevingscontract of samenlevingsovereenkomst via de notaris afsluiten als je samenwoont? De wet heeft allerlei regelingen voor gehuwden en geregistreerde partners maar niet voor samenwoners. Bij een huwelijk of partnerschap wordt je automatisch elkaars erfgenaam. Bij samenwonen is dat niet het geval. De bezittingen van je partner vormen een onderdeel van zijn of haar nalatenschap en komen bijvoorbeeld terecht bij zijn/haar ouders en broers en zussen. Bij het verbreken van de samenleving zijn er geen afspraken gemaakt. Dit is een bron voor conflicten. Wij zetten een aantal reden om een samenlevingscontract te maken voor je op een rijtje.

Met een samenlevingscontract zijn jullie fiscale partners voor de belasting

Voor de inkomstenbelasting ben je automatisch elkaars fiscale partner als je gehuwd, geregistreerd bent of samen een woning of kind hebt. Voldoe je niet aan deze voorwaarden en ook niet aan de andere voorwaarden dan moet je als samenwoners een samenlevingscontract hebben om te kwalificeren als fiscaal partner voor de inkomstenbelasting Als fiscaal partners kan je de belastingheffing over het inkomen verlagen door aftrekposten te schuiven naar de partner met de hoogste belastingdruk. Dit kan bij de jaarlijkse aangifte veel geld besparen.

Word elkaars erfgenaam

Samenwonende partners zijn niet automatisch elkaars erfgenaam. Bij overlijden van één van beide ontvangt de achterblijver (zonder testament of samenlevingscontract) niets van de overleden partner. Persoonlijke bezittingen van de overledene komen namelijk bij de wettige erfgenamen terecht. Dit zijn bijvoorbeeld de kinderen of de ouders en broers en zussen van de overledene. Door een samenlevingscontract op te stellen kan dit deels voorkomen worden. Met een verblijvingsbeding wordt het gezamenlijke vermogen (woning, inboedel en/of rekening) toegedeeld aan de overblijvende partner. Dit geldt dus niet voor prive goederen om ook die te laten vererven naar je partner moet je een testament opstellen.

Samenlevingscontract heeft ook invloed op de erfbelastingvrijstelling en tarieven

In een testament kun je vastleggen aan wie jouw bezittingen toekomen na jouw overlijden. In beginsel is een testament dus voldoende om bezittingen over te dragen aan je partner. Echter, als er geen notarieel samenlevingscontract is en je voldoet ook niet aan de overige voorwaarden, is je partner meer erfbelasting verschuldigd. Een samenlevingsovereenkomst geeft je partner namelijk recht op de partnervrijstelling van € 633.014 (2015) in de erfbelasting. Daarnaast betaal je het lage tarief van 10%-20% in plaats van het 30%-40% tarief. Dit kan jezelf of je partner duizenden euro’s schelen.

Wie krijgt wat bij het verbreken van de relatie?

Het samenvoegen van twee huishoudens in één is eenvoudig, maar bij het verbreken van de relatie ontstaan er vaak problemen. Wie krijgt wat en hoe worden de gezamenlijk aangekochte bezittingen verdeeld? Door een lijst met prive-goederen op te stellen kan je over een hoop spullen discussie voorkomen. Je hoeft dan alleen nog de gemeenschappelijke spullen te verdelen. Daarnaast kan je een verhuiskostenvergoeding opnemen in het samenlevingscontract als een van de twee partner achterblijft in de gemeenschappelijk ingerichte woning en de ander volledig opnieuw moet beginnen. Je vangt een piek in de kosten samen op.

Eigen woning van één van de twee

Eén van beide bezit een woonhuis waar jullie samen gaan wonen. Jullie gaan samen een keuken kopen die door de niet-eigenaar wordt betaald. Bij het verbreken van de relatie blijft het woonhuis inclusief de keuken van de oorspronkelijke eigenaar. In het samenlevingscontract kan worden vastgelegd dat de partner die niet de eigenaar is een compensatie krijgt voor zijn of haar bijdrage in de keuken. Je kan deze compensatie afhankelijk maken van de waardestijging van de woning of gewoon een vast bedrag opnemen.

Wie betaalt wat?

In een samenlevingscontract kan je onderling afspraken maken over de dagelijkse uitgaven aan boodschappen of de kosten van gas, water en licht (kosten van de huishouding). Je kan ieder een vast bedrag inleggen of deze inleg afhankelijk maken van het inkomen. Dit schept duidelijkheid.

Ondernemer? Wat gebeurt er bij faillissement?

In het samenlevingscontract kan ook voor de buitenwereld worden vastgelegd wie de eigenaar is van welke bezittingen. Een verblijvingsbeding zorgt ervoor wat alle gemeenschappelijke spullen eigendom worden van de niet failliete partner. Wel moet deze partner de curator de helft van de waarde vergoeden.

Partnerpensioen

Nabestaandenpensioen is het pensioen dat na jouw dood uitgekeerd wordt aan je nabestaanden. Voor de achterblijvende partner is er partnerpensioen. Voor de achterblijvende kinderen is er wezenpensioen. Het is van belang dat je nabestaanden ingeval van jouw overlijden financieel kunnen rondkomen. Op je pensioenoverzicht kun je zien welk inkomen er voor je gezin is als jij overlijdt. Een overzicht van al je pensioenen vind je op mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen kan met behulp van je DigiD. Een notarieel samenlevingscontract is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat bij overlijden van de ene partner de langstlevende partner aanspraak kan maken op het nabestaandenpensioen. Controleer bij je eigen pensioenverzekeraar of er nog aanvullende voorwaarden zijn.

Genoeg redenen om een samenlevingscontract via VanDeNotaris.nl te regelen.

Samenlevingscontract nodig zonder gedoe? En geen zin in hoge kosten en meerdere keren langskomen? Vraag dan je samenlevingscontract aan via VanDeNotaris.nl. Wij leggen je de gevolgen van de samenwoning rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier samenlevingscontract online. De kosten voor een samenlevingscontract zijn vanaf € 499,- inclusief btw recherches en inschrijving in het centraal testamenten register (CTR).