Waarom ook testamenten bij een samenlevingscontract met verblijvingsbeding?

Waarom ook testamenten bij een samenlevingscontract met verblijvingsbeding?

Een verblijvingsbeding regelt dat gemeenschappelijk bezit bij de andere samenwoonpartner komt bij een overlijden. Dit geldt alleen voor gemeenschappelijk bezit maar niet voor de rest (auto’s, eigen spaargeld en vorderingen wegens meerinbreng bij een gezamenlijke woning). Kort overlijden na elkaar is jackpot voor de familie van degene die als laatst overlijdt zeker als de samenwoners een levensverzekering hebben afgesloten. In een testament regel je dat al je bezittingen bij elkaar terecht komen. Daarnaast kan je een regeling opnemen voor als jullie kort na elkaar overlijden alles netjes verdeeld wordt over beide families en ben je direct beschermd tegen erfrechtelijke aanspraken van eigen kinderen (vorderingen zij pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende van jullie beiden).