Wanneer betaal je geen erfbelasting over een schenking op papier?

Wanneer betaal je geen erfbelasting over een schenking op papier?

Bij een schenking op papier (schuldigerkenningen uit vrijgevigheid) kan bij overlijden van de schenker (schuldigerkenner) sprake zijn van een belaste verkrijging voor de erfbelasting. Er wordt bij een papier schenking geen erfbelasting geheven over het geschonken bedrag als de schenker daadwerkelijk jaarlijks een vergoeding betaalt van 6% over het door de schenker schuldig erkende bedrag.