Wanneer geldt het 2% bij overdrachtsbelasting

Wanneer geldt het 2% bij overdrachtsbelasting

Om de woning markt te stimuleren werd de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%. Deze verlaging geldt alleen bij woningen. Het is niet van belang of je er als eigenaar zelf in wilt wonen of dat je het verhuurt. Bij akte van levering van 3 december 2013 is de eigendom van een onroerende zaak overgedragen. De koper heeft voor de aankoop op grond van artikel 14, lid 2 WBR, aangifte overdrachtsbelasting gedaan naar het tarief van 2% (€ 7.620). De Belastingdienst had een naheffingsaanslag opgelegd van € 15.240 naar een tarief van 6%, omdat volgens de Belastingdienst geen sprake is van woningen.

Geen woning

In de akte van levering worden de onroerende zaken omschreven als bedrijfsruimten met magazijn en kelder dan wel pakhuis met magazijn of kantoor. Dit betekent dat op het moment van levering geen sprake is van woningen in de zin van artikel 14, lid 2, van de WBR aangezien de onroerende zaken op dat moment naar hun aard niet bestemd zijn voor bewoning. Koper heeft volgens de rechter niet aannemelijk gemaakt dat op de peildatum die verbouwing was voltooid en dat de onroerende zaken voor die datum al waren getransformeerd in woningen.

Conclusie 6% overdrachtsbelasting.

Bron: Rechtspraak.nl