Wanneer is een legaat opeisbaar?

Wanneer is een legaat opeisbaar?

Een legaat van een geldsom wordt zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar, tenzij hij anders heeft beschikt. Als de termijn is verlopen dien je de erfgenamen in gebreke te stellen om aanspraak te maken op de wettelijke rente.