Wanneer is vruchtgebruik op een woning gedefiscaliseerd?

Wanneer is vruchtgebruik op een woning gedefiscaliseerd?

Volgens artikel 5.4 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 behoren niet tot de bezittingen de woning (goederen) waarop een vruchtgebruik rust ten behoeve van de echtgenoot (partner in de zin van de Successiewet 1956) van een overleden ouder van de belastingplichtige die is ontstaan door een in het testament opgenomen bepaling. Bij de kinderen zal het bloot eigendom voor de inkomstenbelasting genegeerd worden en bij de partner zal de volledige waarde belast worden.