Wanneer moet de rente betaald zijn bij overlijden van de schenker?

Wat als de schenker overlijdt voor het betalen van de rente? Voor de nog niet verschuldigde rente over de op het moment van overlijden nog lopende termijn geldt het volgende. Als deze rente na overlijden wordt betaald, kan wordt deze betaling als geldig aangemerkt worden mits de rentetermijn maximaal een jaar is.