Wat als je geen levenstestament hebt en er overkomt je toch iets?

Stel je kan op een bepaald moment niet meer zelfstandig beslissingen nemen. Maar je hebt voor die situatie geen levenstestament gemaakt of volmacht afgegeven? Wat gebeurt er dan? Je partner of kinderen kunnen de kantonrechter verzoeken om je onder bewind>>>  te stellen. Bij een bewind wordt je vermogen beschermd. Je verliest de bevoegdheid om zelf te bepalen wat je met je vermogen doet (je bent ‘handelingsonbevoegd’). Beslissingen daarover worden gemaakt door je bewindvoerder. Een bewindvoerder kan niet alles. Zo heeft hij voor het verkopen of schenken van goederen toestemming van u nodig of een machtiging van de kantonrechter. Ook voor het doen van grote uitgaven (boven de 1.000 euro) is een machtiging van de kantonrechter nodig. Dit geldt dus ook als je bewindvoerder je eigen partner is. De bewindvoerder moet jaarlijks de (financiële) stukken aan de rechter laten zien oftewel rekening en verantwoording afleggen.