Wat doe je met een levenstestament als die klaar is?

Als de notaris je levenstestament heeft gemaakt en deze is door jou ondertekend dan krijg je van de notaris een of meer afschriften en/of uittreksels. Een van die afschriften geef je in ieder geval aan je gevolmachtigde(n). Met de andere ga je naar de bank en – als je ook medische regelingen hebt getroffen – naar je huisarts of behandelend specialist. De bank wil graag weten dat je een
levenstestament hebt gemaakt voordat je zelf niet meer in staat bent om uw belangen waar te nemen. Als je een toezichthouder hebt benoemd, is het van belang dat ook hij of zij op de hoogte
is van je levenstestament. De medische regelingen die je hebt gemaakt, bespreek je met je arts. Als je een wens tot euthanasie hebt opgenomen, is het van belang dat je die wens met enige regelmaat aan je arts bevestigt. Ten slotte is belangrijk dat u ook de mensen in uw directe omgeving op de hoogte stelt van de regelingen die je hebt getroffen. Dit ter voorkoming van
teleurstellingen en het ontstaan van wantrouwen.